Aktuality


Novější 1 3 9 18 26

Výstraha ČHMÚ ze dne 19.05.2017

ZCZC 112
WOCZ65 OPIN 190838

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2017/44

Vydaná: pátek 19.05.2017 10:38  (08:38 UTC)

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Středočeský:(BE,PB,RA,)
       Karlovarský
       Plzeňský
       Jihočeský:(PT,ST,)
       Ústecký:(CV,LN,)
       od pátku 19.05.2017 16:00  do soboty 20.05.2017 02:00


Zvlněná studená fronta začne večer ovlivňovat počasí na západě Čech.

Později odpoledne a večer se na západě a jihozápadě Čech začnou při
zvětšené oblačnosti tvořit bouřky, ojediněle silné doprovázené kroupami,
nárazy větru kolem 70 km/h a přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 mm.
-Nejdříve a s největší pravděpodobností vzniknou silné bouřky v
Karlovarském a Plzeňském kraji (na Šumavě), směrem k severovýchodu budou
postupovat v pozdějších večerních hodinách a jejich intenzita a
pravděpodobnost bude klesat.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-Přívalový déšť může ojediněle vést k zatopení níže položených míst, sklepů
apod.
-Pro omezení škod nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo
upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.).
-Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými
předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.
-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů
zobrazených na stránkách ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého telefonu,
tabletu, apod.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Odstrčilová
       ve spolupráci s VGHMÚř

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1


Distribuce: S,K,P,C,U,
NNNN


Publikováno 19. 5. 2017 12:48
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Babičko vyprávěj_pozvánka na pohádku dne 21.05.2017 v Královicích

Pohádka_Babičko vyprávěj_21.5.2017.jpg


Publikováno 18. 5. 2017 8:55
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kácení máje 27.05.2017 od 15 hod.

Kácení máje 2017.jpg


Publikováno 16. 5. 2017 15:17
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Očkování psů 23.05.2017 v 17,00 hod

Očkování psů 23.5.2017.jpg


Publikováno 16. 5. 2017 12:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Odpady a podnikatelé

Nakládání s odpady z podnikatelských provozoven pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění

Rozhodli jste se podnikat a nevíte, jak naložit s odpadem, který vzniká při Vaší podnikatelské činnosti?


Pokud
jste živnostník a podnikáte v provozovně či kanceláři, mějte na paměti, že ze zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem.


O jakém odpadu je řeč?

Jedná se o „běžný“ odpad. V příloze vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů je zařazen do kategorie č. 20 – komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. Jedná se o směsný komunální odpad, papír a lepenku, plasty, sklo a ostatní specifické druhy odpadů vznikající při činnosti podnikatele či živnostníka.

Kde jsou stanoveny obecné povinnosti pro nakládání s odpady?

Všechny povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Podle tohoto zákona je původcem odpadů právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady.

Co z výše uvedeného vyplývá?

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání nesmí odkládat odpad včetně vytříděných složek do přistavených „barevných“ kontejnerů na ulicích, které slouží pro občany obce. Každý podnikatel musí sám na své náklady zabezpečit a zajistit plnění všech povinností dle zákona, tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití nebo zneškodnění. Pokud by podnikatel používal resp. zneužíval systému obce, obec může takovému původci uložit pokutu. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o likvidaci všeho odpadu.

V případě, že produkce odpadu přesahuje 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu za kalendářní rok, je původce zároveň povinen posílat hlášení o produkci a nakládání s odpady. Toto hlášení se posílá do 15. února následujícího roku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Co má tedy podnikatel udělat?

  • Kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost, tj. firmu oprávněnou k převzetí odpadu podle zákona o odpadech (např. Technické služby Slaný, Rumpod-P, Kamené Žehrovice..)
  • S firmou uzavřete smlouvu o odstraňování odpadu a ta zajistí přistavení odpovídajících nádob nebo si nádoby zajistíte sami.
  • Vzhledem k tomu, že jste povinni podle zákona odpad třídit, musí být smluvně zajištěno i odstraňování jednotlivých složek vytříděného odpadu. Na každou složku odpadu vám pak firma musí vyčlenit samostatnou nádobu.

Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu se svozovou společností na likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou dosáhnout až 300 000 Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat. Stejná sankce hrozí i při zneužívání systému zavedeného obcí.

Plasty_odpady_12.5.2017.jpg

 

 


Publikováno 12. 5. 2017 13:29
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pohádkový víkend 20. a 21.05.2017

Pohádková cesta 20.05.2017.jpg


Publikováno 10. 5. 2017 9:39
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Termíny svozu BIO odpadu

BIO odpad 2017

  Termíny svozu bioodpadu v obci Královice probíhají ve 14 denních intervalech – vždy v lichý týden ve čtvrtek (i ve svátek).

Mezi bioodpad patří:

Tráva a plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávový a čajový odpad včetně filtrů, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, zemina z květin, spadané ovoce, podestýlka z chovu drobných zvířat atd.

Mezi bioodpad nepatří:
Pleny, odřezky masa, kostí, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, sáčky z vysavače a všechny další biologicky nerozložitelné

odpady.

 

            Dny svozů (čtvrtek):

13.04.2017

27.04.2017

11.05.2017

25.05.2017

08.06.2017

22.06.2017

06.07.2017

20.07.2017

03.08.2017

17.08.2017

31.08.2017

14.09.2017

28.09.2017

12.10.2017

26.10.2017

09.11.2017

23.11.2017


Publikováno 9. 5. 2017 10:02
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Termíny svozu komunálního odpadu

Termíny svozu komunálního odpadu:

 Čtrnáctidenní svoz (26 svozů): svozy ve 14 denních intervalech – vždy v sudý týden ve středu (i ve svátek).

 Kombinovaný svoz (44 svozů):

Poslední týdenní svoz proběhne v dne 10.05.2017

Od 17.05.2017  - 06.09.2017 budou svozy ve 14 denních intervalech.

Opětovný týdenní svoz od 13.09.2017.

Svozy vždy ve středu. 

10.05.2017

17.05.2017

31.05.2017

14.06.2017

28.06.2017

12.07.2017

26.07.2017

09.08.2017

23.08.2017

06.09.2017

dále svozy týdně každou středu

 

 

 

 


Publikováno 9. 5. 2017 9:32
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Velkoobjemový a nebezpečný odpad 20.05.2017

Dne 20.05.2017 bude v obci probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

místo přistavení:     u Kapličky

doba přistavení:      - velkoobjemový kontejner    8,30 - 10,00 hod.

                                   - nebezpečný odpad              9,00 - 10,00 hod.

Velkoobjemový odpad_sběr_20.05.2017.jpg

Nebezpečný odpad_svoz 20.05.2017.jpg

 


Publikováno 5. 5. 2017 11:33
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výběrové řízení na pracovní pozici_Projektový manažer_Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

VŘ manažer MAS.jpg


Publikováno 28. 4. 2017 9:36
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1 3 9 18 26

Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob. 777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                    8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                          8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                         8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky

 

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém

mapka.gif

Facebook obce Královice

https://www.facebook.com/pages/Obec-Kr%C3%A1lovice/681453885268218

http://www.czechpoint.cz/web/index.php

Geoportál obce Královice

Odkazy

www.infoslany.cz

http://www.spov.org/

http://www.premyslovci.cz/web/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

FIRMY V NAŠÍ OBCI

Návštěvnost stránek

242236