Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Mobilní svoz nebezpečných odpadů a zpětný odběr elektrozařízení 11.05.2019

Svoz-nebezpecneho-odpadu-2019.jpg


Publikováno 24. 4. 2019 14:58
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pálení čarodějnic 30.04.2019

Pálení čarodejnic 30.4.2019.jpg


Publikováno 24. 4. 2019 13:34
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Aktuální informace k pálení

HZS Středočeského kraje

Aktuální informace k pálení: Český hydrometeorologický ústav vydal novou výstrahu na nebezpečí vzniku požáru platnou od 24. dubna do 27. dubna. To znamená, že pokud ČHMÚ nevydá novou výstrahu přestane se 27. dubna uplatňovat nařízení kraje a pálení bude povolené. Čarodějnice budou! Nezapomeňte poté své pálení řádně nahlásit na webu: https://paleni.izscr.cz


Publikováno 24. 4. 2019 11:57
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů!

VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů!

Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro Českou republiku vyjma Moravskoslezského kraje výstrahu číslo PVI_2019/44 na zvýšené nebezpečí vzniku požárů. 

20. dubna 2019, Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na zvýšené nebezpečí požáru. V souvislosti s touto výstrahou je ve Středočeském kraji přijatá řada opatření a vydán ZÁKAZ PÁLENÍ!

Snímek1.JPG

 

V souladu s  Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 (soubor v pdf)  ze dne 26. ledna 2017 je proto v následujících místech:

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!              


Publikováno 24. 4. 2019 8:54
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výstraha ČHMÚ ze dne 20.04.2019 do odvolání

ZCZC 902
WOCZ65 OPIN 200838

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2019/44

Vydaná: sobota 20.04.2019 10:38  (08:38 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Karlovarský
       Plzeňský
       Jihočeský
       Pardubický
       Královéhradecký
       Liberecký
       Ústecký
       Vysočina
       Jihomoravský
       Zlínský
       Olomoucký
       od soboty 20.04.2019 10:30  do odvolání


Počasí u nás ovlivňuje slábnoucí tlaková výše nad jižní Skandinávií.

Slunečné a suché počasí s nedostatkem srážek bude pokračovat a v důsledku
toho bude postupně narůstat nebezpečí vzniku požárů. Přechodně výraznější
nárůst nebezpečí vzniku a šíření požárů očekáváme ve spojitosti s čerstvým
jihovýchodním větrem, který bude vát v úterý.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí
vzniku požárů mohou být vydány.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Borovička
       ve spolupráci s VGHMÚř

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1


Publikováno 23. 4. 2019 11:57
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Umístění kontejnerů na BIO odpad

Umístění kontejnerů na BIO odpad.png


Publikováno 18. 4. 2019 12:40
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kontejner na použité jedlé tuky a oleje z domácností

Kontejner na jedné oleje a tuky 04_2019.png


Publikováno 18. 4. 2019 12:12
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pozvánka do divadla - Šíleně smutná princezna - pořádá obec Plchov

Pozvánka Šíleně smutná princezna_Plchov.jpg


Publikováno 10. 4. 2019 16:40
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace pro voliče který se přestěhoval - ohlašovny / Volby do EP 2019

Informace pro voliče který se přestěhoval - ohlašovny / Volby do EP 2019.pdf


Publikováno 8. 4. 2019 13:41
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Agro Plchov - Oznámení aplikace nebezpečného přípravku pro včely

Oznámení aplikace přípravku nebezpečného pro včely 2019.pdf

Předpokládané datum aplikace bude v termínu od 5.4. do 10.4. (10.00-22.00).

 


Publikováno 4. 4. 2019 14:39
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář