Fulltext

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Ukliďme Česko 2.4.2022

Obec Královice se připojila k celorepublikové iniciativě Ukliďme Česko. Zapojte se i vy! Zavolejte nám. Zapojit se můžete do skupiny, anebo uklízet samostatně.
Úklid proběhne v sobotu 2.4.2022 od 9,00-12,00 hodin. Sraz je v 9,00 hodin u kapličky. Pytle a rukavice zajištěny. 
Ukliďme Česko 2022.jpg
Úklid_detail_2.jpg

Publikováno 22. 3. 2022 16:00
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Den otevřených dveří_Základní škola Zlonice_2022

Den otevřených dveří 24.3.2022_ZŠ Zlonice.jpg

Den otevřených dveří 24.3.2022_ZŠ Zlonice.pdf


Publikováno 9. 3. 2022 17:14
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Energokrize - pomoc od ÚP ČR

UP-letak-Energokrize-A4-kancl-tisk(44A2Eo).jpg

UP-letak-Energokrize-A4-kancl-tisk(44A2Eo).pdf

Leták_praktické otázky(oL1T2I).pdf


Publikováno 8. 3. 2022 8:25
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Přesun BUS linky 592 na novou zastávku

Od 1. 2. 2022 se přesouvá linka 592 do nové zastávky "Královice, dvůr" (před jezdeckým areálem Královický dvůr).

BUS zastávka 592.png


Publikováno 26. 1. 2022 17:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zrušení Reprezentačního plesu obce Královice 2022

Vážení spoluobčané,
s lítostí musíme oznámit, že se na základě nepříznivé epidemiologické situaci a epidemiologických nařízení rušíme tradiční Reprezentační ples obce Královice, který se měl konat v sobotu 29. ledna 2022.

Pokud to situace dovolí, uspořádáme ples v jarních měsících.

Děkujeme za pochopení

obecní úřad Královice


Publikováno 11. 1. 2022 13:56
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Poplatky OÚ Královice na rok 2022

POPLATKY OÚ KRÁLOVICE NA ROK 2022

Poplatky je možné hradit hotově na Obecním úřadě v Královicích, Královice čp.19

pondělí a středa od 08.00 hod. – 17.00 hod.

pátek od 08.00 hod – 10.00 hod.

tel: 312 522 552, 777 723 641

email: oukralovice@volny.cz

 

nebo zaslat na účet číslo: 388136309/0800 

Variabilní Symbol:       1345 - poplatek za odkládání komunálního odpadu

                                      1341 - poplatek ze psů

do poznámky uveďte: Příjmení + číslo popisné 

 

Na prosbu svozové společnosti prosíme o úhradu pokud možno do konce ledna 2022. 

S příchodem nového zákona o odpadech a zavedení tzv. třídící slevy potřebují totiž co nejdříve vědět počet svážených nádob pro výpočet hmotnosti.

 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

- dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2021

Poplatníkem poplatku  je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba

Výše poplatku za jednotlivé soustřeďovací prostředky:

Velikost prostředku v litrech

Frekvence svozu

Počet svozů

Barva známky

Objem nádoby litrů/rok

Poplatek za prostředek za rok

120 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá 1ks

3120

1 435  Kč

120 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

39

 

zelená 1ks

4680

2 153  Kč

240 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá  2 ks

6240

2 870  Kč

240 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

39

zelená 2 ks

9360

4 306  Kč

120 (nádoba)

jednorázový svoz

1

bílá 1 ks

120

96  Kč

240 (nádoba)

jednorázový svoz

1

bílá 2 ks

240

192  Kč

 

Splatnost poplatku

Roční poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2022, má-li v nemovité věci bydliště fyzická osoba, do 31.8.2022, nemá-li v nemovité věci bydliště fyzická osoba.

Po zaplacení poplatku obdrží poplatník známku k vývozu komunálního odpadu.

 

 Poplatek ze psů

- dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019

- platí ze psů starších 3 měsíců

- Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Roční poplatek v Kč

Za prvního psa

100,-

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

150,-

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

50,-

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let              

75,-

 

Splatnost poplatku   Roční poplatek je splatný nejpozději do 31.března 2022.       


Publikováno 6. 1. 2022 12:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Tříkrálová sbírka v obci Královice 6.1.2022

Tříkrálová sbírka 2022_detail.jpg

Tříkrálová sbírka 2022.jpg


Publikováno 4. 1. 2022 12:25
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Použité vánoční stromky.

Použité vánoční stromky

UPOZORNĚNÍ

Prosíme, aby jste použité vánoční stromky NEDÁVALI do kontejnerů na BIO odpad (tam nepatří), ale odkládejte je prosím na louce pod mlýnem (vedle bio kontejnerů), kde budou následně seštěpkovány.

 

Děkujeme OÚ Královice


Publikováno 3. 1. 2022 8:39
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Od roku 2022 se změní výše poplatku za odkládání komunálního odpadu

Od roku 2022 se změní výše poplatku za odkládání komunálního odpadu

Od ledna 2021 platí nový zákon o odpadech, který postupně až do roku 2030 prodražuje skládkování komunálních odpadů, a to tak, aby bylo skládkování co nejméně výhodnou cestou, jak s odpadem nakládat. Jen pro představu, oproti roku 2020 se v roce 2029 zvýší cena za uložení 1 tuny směsného odpadu o 1.350 Kč. Po roce 2030 bude skládkování zakázáno úplně. Právě kvůli novému zákonu zastupitelé projednali dvě nové obecně závazné vyhlášky. Jedna se týkala stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ta druhá místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Obě vyhlášky budou účinné od 1. ledna 2022.

V roce 2020 vyprodukovali obyvatelé Královic 35,7214 tun směsného komunálního a objemného odpadu.  Při přepočtu na jednoho obyvatele města je to 141 kg odpadu, který končí na skládce!

S odpady stejně jako s čímkoliv jiným souvisejí i náklady na jejich svoz a využití či likvidaci. Obec na odpadové hospodářství doplácí z rozpočtu a tento doplatek stále roste, proto pro rok 2022 dojde k navýšení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, a to na 46 haléřů za litr (sběrné nádoby). „Jsme si vědomi toho, že zdražování není nikdy populární, nicméně je z dlouhodobého ekonomického hlediska nezbytné. Už nyní víme, že za 5 let budeme za tunu uloženého odpadu platit namísto stávajících 800 Kč dokonce 1.600 Kč a cena bude stoupat i v dalších letech.

Navíc jak v průběhu let narůstá poplatek za skládkování, tak naopak klesá limit pro tzv. „třídící slevu“, kdy obce do určitého množství mají nárok na snížení tohoto poplatku. Pro rok 2021 je tento limit 200 kg na občana, pro rok 2029 pouze 120 kg na občana. Pro obec i občany samotné je tedy řešením jednak omezit produkci odpadu, jednak i nadále odpad co nejvíce třídit.

Stále tak platí, že občané budou za odkládání komunálního odpadu platit v podle toho, jak velikou nádobu a jakou frekvenci svozu si zvolí.

Obec Královice léta nabízí občanům široké možnosti uložení tříděného odpadu, a to jak do kontejnerů na papír, plasty, sklo, kovy, tak také do nádob na odkládání olejů a tuků, bioodpad, oblečení, a pravidelně probíhají svozy objemného, nebezpečného odpadu. Na svoz a zpracování obalových odpadů navíc přispívá společnost EKO-KOM, a proto je třídění využitelných odpadů (tzn. papíru, pastu, skla, nápojových kartonů a kovů) téměř samofinancovatelné.

Sazba poplatku a výše poplatku za jednotlivé soustřeďovací prostředky pro rok 2022

Velikost prostředku v litrech

Frekvence svozu

Počet svozů

Barva známky

Objem nádoby litrů/rok

Poplatek za soustřeďovací prostředek na rok

120 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá 1ks

3120

1 435  Kč

120 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

39

 

zelená 1ks

4680

2 153  Kč

240 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá  2 ks

6240

2 870  Kč

240 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

39

zelená 2ks

9360

4 306  Kč

120 (nádoba)

jednorázový svoz

1

bílá 1 ks

120

96  Kč

240 (nádoba)

jednorázový svoz

1

bílá 2 ks

240

192  Kč

 

Splatnost poplatku:

1) nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku, má-li v nemovité věci bydliště fyzická osoba.

2) nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku, nemá-li v nemovité věci bydliště fyzická osoba.

 

odkaz na Místní vyhlášky

 Od roku 2022 se změní výše poplatku za odkládání komunálního odpadu.pdf


Publikováno 29. 12. 2021 16:39
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝH VĚCÍ V ROCE 2022

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝH VĚCÍ V ROCE 2022
Obracíme se na Vás ve věci daně z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č.338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, v účinném znění (dále jen „ZDNV“).
V měsíci lednu 2022 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých
věcí. Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená
s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť
Finančního úřadu pro Středočeský kraj.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně
se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním
daňového přiznání k dani z nemovitých věcí).
Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na
určených telefonních číslech, které Vám zasíláme v příloze, budou poplatníkům k dispozici
pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých
věcí nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy
své správce daně).
Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se
s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná
návštěva finančního úřadu nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné
přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat
prostřednictvím sběrného boxu.
Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí přikládáme v příloze a
současně žádáme o její zveřejnění tak, aby byla k dispozici co nejširšímu okruhu Vašich
občanů.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Bilec
ředitel odbor

LETAK_NECHODTE_VOLEJTE_PODEJTE_2022.pdf

FÚ leták.jpg


Publikováno 21. 12. 2021 10:31
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář