Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Uspávání broučků a strašidelná cesta 22.11.2016.

Datum konání: 22. 10. 2016

Uspávání broučků 2016.jpg


Publikováno 13. 10. 2016 12:37
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Povinné kontroly kotlů v roce 2016

Povinné kontroly kotlů v roce 2016

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem. Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.

V praxi to tedy znamená, že i domácnosti si budou muset do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle na tuhá paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku a je provozován v souladu se zákonem a s pokyny jeho výrobce. Pokud ho majitel nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 000 Kč.

Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na jejích webových stránkách (www.hkcr.cz). V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam OZO http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, kde je možno nalézt i sdělení MŽP s podrobným popisem předmětu a rozsahu kontroly včetně vzoru dokladu o kontrole. Seznam je průběžně doplňován.

 

Takže: tato povinnost je v zákoně o ochraně ovzduší již od roku 2012 a teprve nyní začne platit. V roce 2015 MŽP k tomuto vydalo sdělení:   Věstník_09_rijen_2015.pdf

 

 Na stránkách http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php je seznam osob, které jsou oprávněné provádět kontroly pro jednotlivé typy kotlů. První kontroly mají být provedeny do 31.12.2016.

 

Zákon 201_2012 o ochraně ovzduší.pdf

 


Publikováno 11. 10. 2016 8:50

Upozornění pro voliče

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:

  • v pátek dne října 2016 od   14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne října 2016 od     8,00 hodin do 14,00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost budovy obecního úřadu Královice č. p. 19 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Královice

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE 

V sadách hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 byl ojediněle zjištěn výskyt špatně vytištěných hlasovacích lístků.

Vada spočívá v tom, že text na hlasovacím lístku je vytištěn šikmo, což způsobuje, že na hlasovacím lístku nejsou uvedeni všichni kandidáti (zejména u oboustranných hlasovacích lístků) anebo chybí některé údaje.

Vzhledem k tomu, že takový hlasovací lístek neobsahuje zákonem stanovené náležitosti a nejsou z něj patrné všechny údaje (§ 24 odst. 2 a § 39 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů), byl by při hlasování neplatný!!!

Vyzýváme proto voliče, aby, pokud ve svých sadách mají špatně vytištěné hlasovací lístky, požádali okrskovou volební komisi ve volební místnosti o vydání bezvadné sady hlasovacích lístků, kterou využijí pro hlasování.


Publikováno 5. 10. 2016 17:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 2016.jpg


Publikováno 20. 9. 2016 12:11
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výstražná informace ČHMÚ 15.09.2016

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2016/82

Vydaná: čtvrtek 15.09.2016 10:29  (08:29 UTC)

Na jev: VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       od čtvrtka 15.09.2016 10:30  do pátku 16.09.2016 20:00

Na jev: VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Plzeňský:(DO,KT,TC,)
       Jihočeský:(CK,PT,ST,)
       od pátku 16.09.2016 22:00  do neděle 18.09.2016 06:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Středočeský do 600 m n.m.
       Plzeňský:(PM,PS,RO,) do 600 m n.m.
       Jihočeský do 600 m n.m.
       Pardubický do 600 m n.m.
       Královéhradecký do 600 m n.m.
       Liberecký do 600 m n.m.
       Ústecký do 600 m n.m.
       Vysočina do 600 m n.m.
       Jihomoravský do 600 m n.m.
       Zlínský:(KM,UH,ZL,) do 600 m n.m.
       Olomoucký do 600 m n.m.
       od čtvrtka 15.09.2016 10:30  do pátku 16.09.2016 20:00S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2016/81
Stávající výstraha ponechává v platnosti nebezpečí vzniku požárů z
předchozí výstrahy a navíc přidává varování před velmi vydatným deštěm na
jihozápadě ČR.

Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad Baltským mořem. Během víkendu bude
přes naše území přecházet tlaková níže k východu.

Vzhledem k teplému a bezesrážkovému počasí pokračuje do pátečního večera
nebezpečí vzniku požárů na většině území Česka. V Praze je nebezpečí vzniku
požárů vysoké. Předpokládané srážky v pátek večer a o víkendu výrazně sníží
riziko nebezpečí vzniku požárů.

V sobotu 17.9. očekáváme na většině našeho území déšť, místy vydatný,
hlavně na jihozápadě našeho území. Podle aktuálních předpovědních výstupů
srážkové úhrny od pátečního večera do nedělního rána na jihozápadě Čech
mohou místy dosáhnout 70 až 100 mm.

V místech zasažených vydatným deštěm lze očekávat vzestupy hladin vodních
toků.

Lokalizace srážek a jejich množství, včetně hydrologické odezvy, budou
upřesněny v pátek 16.9.

Doporučení k předcházení vzniku požárů:
-Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, nepoužívat přenosné vařiče,
grily a jiné zdroje otevřeného ohně.    Doporučení ke zmírnění následků
jevů:
-Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Tomáš Mejstřík
       ve spolupráci s VGHMÚř

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1


Publikováno 16. 9. 2016 10:52
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výstažná informace ČHMÚ 08.09.2016

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2016/80

Vydaná: čtvrtek 08.09.2016 10:22  (08:22 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Pardubický
       Královéhradecký
       od pátku 09.09.2016 12:00  do odvolání


Počasí u nás bude ovlivňovat rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu.

Vzhledem k teplému, většinou bezesrážkovému počasí očekáváme v nejbližších
dnech v Praze, Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji zvýšené
nebezpečí vzniku požárů.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí
vzniku požárů mohou být vydány.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Šopko
       ve spolupráci s VGHMÚř

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1


Publikováno 9. 9. 2016 8:36
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výstažná informace ČHMÚ 25.08.2016

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2016/75

Vydaná: čtvrtek 25.08.2016 10:45  (08:45 UTC)

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha do 600 m n.m.
       Středočeský do 600 m n.m.
       Karlovarský do 600 m n.m.
       Plzeňský do 600 m n.m.
       Liberecký do 600 m n.m.
       Ústecký do 600 m n.m.
       

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihočeský do 600 m n.m.
       Pardubický do 600 m n.m.
       Královéhradecký do 600 m n.m.
       Vysočina do 600 m n.m.
       Jihomoravský do 600 m n.m.
       Zlínský do 600 m n.m.
       od soboty 27.08.2016 13:00  do pondělí 29.08.2016 20:00


Po zadní straně tlakové výše nad Polskem, která se přesune nad východní
Evropu, k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu.

Teploty vzduchu na našem území se budou postupně zvyšovat. V pátek
očekáváme nejvyšší denní teploty od 27 do 31 °C a v Čechách místy až 33 °C.
Nejtepleji by mělo být o víkendu s nejvyššími teplotami od 29 do 34 °C.
Období s tropickými teplotami bude ukončeno přechodem studené fronty od
západu pravděpodobně v průběhu pondělí.

Současně upozorňujeme na extrémně podprůměrný stav stratosférického ozónu
(24. srpna 15 % pod dlouhodobým průměrem), a tím vysoké denní hodnoty UV
indexu (24.8. byl index 6.4).

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu s možným poškozením
zdraví:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu,
přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým
UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Racko
       ve spolupráci s VGHMÚř

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1


Publikováno 26. 8. 2016 8:15
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Rozloučení z prázdninami a porážení máje 27.08.2016

Plakát dětský den 2016[1].jpg


Publikováno 12. 8. 2016 12:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Královické slavnosti a Dožínky, oslava 700. let obce_03.09.2016

PLAKÁT_dožínky 03.09.2016.jpg


Publikováno 11. 8. 2016 10:57
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výstražná informace ČHMÚ ze dne 27.07.2016

ZCZC 528
WOCZ65 OPIN 271127

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2016/71

Vydaná: středa 27.07.2016 13:27  (11:27 UTC)

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Karlovarský
       Plzeňský
       Jihočeský
       Liberecký
       Ústecký
       od středy 27.07.2016 13:30  do čtvrtka 28.07.2016 00:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Pardubický
       Královéhradecký
       Vysočina
       od středy 27.07.2016 13:30  do čtvrtka 28.07.2016 02:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihomoravský
       Zlínský
       Olomoucký
       Moravskoslezský
       od středy 27.07.2016 13:30  do čtvrtka 28.07.2016 06:00S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2016/70
Tato výstraha upřesňuje výstrahu č.70, zvyšuje stupeň nebezpečí na velmi
silné bouřky pro všechny oblasti ČR.

Nad střední Evropou se udržuje v nevýrazném tlakovém poli teplý a vlhčí
vzduch. Během odpoledne bude přes Čechy, v noci přes Moravu a Slezsko
postupovat k východu studená fronta.

Dnes 27. července se v teplém a vlhkém labilním vzduchu vytváří a obnovují
na horách a na vrchovinách četné bouřky a silné přeháňky, které jsou
provázeny ojediněle přívalovým deštěm s krátkodobými úhrny kolem 30 mm.
Tvorba intenzivních bouřkových jader bude pokračovat v průběhu dne i noci
na celém území republiky, kdy bude během odpoledne a večera v Čechách,
během noci na Moravě a ve Slezsku podporována a zesilována od západu
postupující studenou frontou. V popsaném období se mohou ve všech krajích
republiky ojediněle vyskytnout velmi silné bouřky, které budou provázeny
především přívalovým deštěm, v krajních případech s úhrnem kolem 70 mm. V
bouřkách se mohou ojediněle vyskytnout také menší kroupy a lokální nárazy
větru do 20 m/s. Bouřková činnost bude slábnout v pozdějších večerních
hodinách nejprve na západě Čech, v průběhu noci pak od západu i na ostatním
území. K ránu se silné bouřky mohou výjimečně objevit pouze na východě a
severovýchodě území. V důsledku lokálních přívalových srážek může dojít k
rychlým vzestupům hladin, zejména na menších tocích. Na těchto tocích se
nedá vyloučit ani krátkodobé překročení nižších stupňů SPA.

Doporučení ke zmírnění následků jevů v důsledku velmi silných bouřek:

--+V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok
vody ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých  koryt,
zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
-Za jízdy autem snížit rychlost jízdy, v případě krupobití, výrazného
zesílení větru či deště i zastavit na bezpečném místě.
-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických  radarů
zobrazených na stránkách ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého
telefonu, tabletu, apod.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík, Martin
Pecha
       ve spolupráci s VGHMÚř

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1


Distribuce: CZ
CZ (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)


Publikováno 27. 7. 2016 13:57
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář