Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Poplatky na rok 2015

Poplatky OÚ Královice na rok 2015

 

 -       za sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálních odpadů

-       600,- Kč/osobu   

-       600,- nemovitost bez trvalého pobytu

 

Poplatek za odpady je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku / nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.03. a do 30.09. příslušného kalendářního roku.

 

     -   ze psů : 1.pes/50,-Kč

                      2.pes/75,-Kč

                      3.pes a další/100,-Kč

 

Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 28.února příslušného kalendářního roku.

 

 

 Platby na Obecním úřadě v Královicích :

pondělí a středa od 08.15 hod. – 17.00 hod.

pátek od 08.15 hod – 10.00 hod.

 

Možnost platby na účet číslo: 388136309/0800  ,VS: 1340

do pozmánky uveďte: Příjmení + číslo popisné


Publikováno 28. 1. 2015 12:29
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva obce dne 28.01.2015

Datum konání: 28. 1. 2015

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva obce dne 28.01.2015


Publikováno 23. 1. 2015 13:30
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Bezplatný seminář 30.01.2015 "Sousedské právo, ochrana člověka a majetku"

Datum konání: 30. 1. 2015

V pátek 30.01.2015 se uskuteční již 3. seminář v rámci Regionálního programu celoživotního vzdělávání na téma:"Sousedské právo, ochrana člověka a majetku"

Datum konání 30.01.2015 od 16,00 hod. v klubovně nad hospůdkou v Královicích.

Účast na semináři je bezplatná, občerstvení zajištěno.

V případě zájmu prosíme o závaznou rezervaci na tel: 777723641 nebo na emailu: oukralovice@volny.cz nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.

 

více zde:  odkaz na webové stránky projektu

program semináře:

3. Sousedké právo, ochrana člověka a majetku

 • přímé a nepřímé imise vnikající na pozemek souseda (voda, kouř, pach atd.)
 • problematika věci nebo zvířete na cizím pozemku
 • převisy, podrosty a spadlé plody na sousedův pozemek
 • sázení stromů v blízkosti hranic mezi ploty
 • zřizování staveb v těsné blízkosti společné hranice pozemků
 • problematika rozhraní mezi sousedními pozemky - ploty, zdi, meze
 • objasnění základu věcného břemene, které tkví v tom, že osoba získává právo k cizí věci
 • rozlišení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena
 • nabytí věcí do vlastnictví vydržením
 • běh času a právo - promlčení, prekluze a vydržení
 • podmínky pro výkon svépomoci (možnost pomoci si ke svému právu sám)
 • vyloučení povinnosti k náhradě újmy způsobené nutnou obranou nebo v krajní nouzi
 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy.

 


Publikováno 19. 1. 2015 10:49
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

První "posezení v královické klubovně" 29.01. a 22.01.2015 první kroky do tajů počítače

Klubovna_posezení 2015


Publikováno 19. 1. 2015 10:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

X. Reprezentační ples obce Královice dne 24.01.2015

Datum konání: 24. 1. 2015

Plakát ples

Prodej vstupenky v předprodeji 100,- Kč na obecním úřadě nebo na tel: 777 723 641,

vstupné na místě 120,- Kč

Všichni jste srdečně zváni.


Publikováno 16. 1. 2015 9:07
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Zlonice


Publikováno 19. 12. 2014 12:51
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pozvánka na 14. zasedání obecního zastupitelstva obce dne 27.12.2014

Datum konání: 27. 12. 2014

Pozvánka na 14. zasedání obecního zastupitelstva obce dne 27.12.2014 od 13,00 hod v klubovně nad hospůdkou.


Publikováno 19. 12. 2014 12:47
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výplata příspěvku na bydlení za rok 2014

Výplata příspěvku na bydlení za rok 2014

Trvale hlášeným majitelům nemovitostí bude vyplacen příspěvek na bydlení ve výši 40% rozdílu platby daně z nemovitosti za rok 2011 a 2014. Rozdíl bude vyplácen v období od 15.-19.12.2014, a to pouze občanům s trvalým pobytem v obci Královice. U obyvatel, kteří za rok 2014 platí daň z nemovitosti poprvé, bude vyplacen příspěvek ve výši 40% z 2/3 provedené platby za rok 2014. Vše bude vyplaceno pouze po předložení dokladů o úhradě za rok 2011 a rok 2014(úhradu za rok 2011 není třeba předkládat, pokud jste předkládali minulý rok).

 

Děkujeme


Publikováno 11. 12. 2014 10:54
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Plánované akce v roce 2015 v Královicích


Publikováno 11. 12. 2014 10:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Vánoce v Královicích


Publikováno 11. 12. 2014 10:34
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář