Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Dotace - projekty

Dotace - projekty

 ČERPÁNÍ DOTACÍ NA PROJEKTY OBCE KRÁLOVICE

   

PROJEKTY V REALIZACI:

 
Královice, chodníky podél silnic III. třídy  více ZDE
- rekonstrukce a výstavba nových chodníků v obci Královice podél silnic III/23721 a III/23916, včetně rekonstrukce autobusových zastávek v centru obce a zřízení nových přechodů pro pěší, s cílem zvýšit bezpečnosti pohybu pěších v obci  
- v rámci projektu bude řešeno osvětlení přechodu pro pěší přes silnici III/23916 a místě autobusových zastávek  

- akce je realizována s finančních přispěním Státního fondu dopravní infrastruktury, výše schválené dotace 5 017 246,- Kč

 
- cena díla: 7 247 967,81 Kč včetně DPH  
- datum zahájení výstavby: 24.04.2023  
logo-barva.jpg  
   
 Královice obnova místní komunikace U Rybníka  více ZDE
- předmětem stavby je rekonstrukce místní obslužné komunikace v obci Královice v lokalitě U Rybníka.
- součástí navrhovaného řešení je rekonstrukce stávajících a doplnění nových konstrukcí a povrchů vozovek včetně vjezdů na sousední nemovitosti, dále pak úprava stávajícího odvodnění pro nově navržené komunikace a zpevněné plochy
 
- akce je realizována s finančním přispěním Ministerstva pro místní rozvoj, výše schválené dotace 1 593 410,- Kč  
- cena díla: 3 947 988,91 Kč včetně DPH  
- předpokládané zahájení výstavby: 05/2023  
stažený soubor (1).png  
   
   

Kanalizace obce Královice, ČOV Královice  

- vybudování splaškové kanalizace v obci ke všem nemovitostem více ZDE 
- výstavba nové čistírny odpadních vod v obci   
- Předběžná výše nákladů - 52 252 310,52 Kč.  

- výše dotace: 17 572 672,90 Kč z programu 11531 OPŽP 2014-2020

 

- výše dotace: 9 250 352,32 Kč z výzvy NPŽP 4/2019

 
- akce je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje, Ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci  Tematického zadání "Životní prostředí",  výše dotace: 1 571 204,- Kč  
- datum zahájení výstavby 12/2020, výstavba ukončena 07/2022  
RoPD Rozhodnutí_o_poskytnutí_dotace_(změna)_115D3120103472_115D312010347.pdf  
Smlouva č. 1190400091 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR_obec_Královice.pdf  
Usnesení ZO 10.03.2021_schválení uzavření Smlouvy č.1190400091.pdf  

 logo MŽP.png EU[1].png         

 

Logo SFŽP.jpg

     logo_100[1].jpg

     

 
   

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY:

 
Novostavba bytového domu pro seniory v Královicích - bezbariérový bytový dům obsahující upravitelné byty více ZDE
- výstavba bytového domu s 10 byty pro max. 2 osoby / byt  
- plánovaná výstavba na pozemcích par.č. 901, 834/1 a 27/3 v      k.ú. Královice u Zlonic  
   
Muzeum jezdectví a obce Královice více ZDE
- soukromě připravuje Ing. Luďek Šofr    
   
   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2023  
Královické slavnosti - Dožínky, 02.09.2023  
Podpořeno  z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmanky" částkou 50 000,- Kč  více ZDE
Střed.kraj[1].gif  
   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2021  
Výsadba stromů v extravilánu obce Královice  více ZDE
- Výsadba 49 ks stromů   
- výsadba ukončena v 11/2021  
- podpořeno ze Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí  
Logo SFŽP.jpg logotyp_tagline_SB_RGB_PNG_01_primary.png  
   
Královické slavnosti - Dožínky, 04.09.2021  více ZDE
Podpořeno  z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání "Podpora kultury" částkou 95 000,- Kč  
Střed.kraj[1].gif  
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2020  

Přírodní posilovna a workoutové hřiště Královice

 více ZDE
- cílem projektu je vybudování přírodní posilovny a workoutového hřiště na pozemcích par.č.322 a 323/1 v katastru obce Královice.   
- předběžná výše nákladů 395 000,- Kč  
 - projekt bude podpořen z programu "MŮJ KRAJ - Participativní rozpočet Středočeského kraje" do částky 395 000,- Kč  

 - předpokládané datum zahájení realizace projektu: 09/2020

 
 - realizace projektu ukončena 26.10.2020  
 ebanner_projekt-podpořen_300x200px.jpg  
   

Radarové informační ukazatele rychlosti 

více ZDE
- cílem projektu je kompletní dodávka 3 ks radarem řízených informačních ukazatelů rychlosti silničních vozidel, které budou instalovány při příjezdových komunikacích do obce.  
- podána žádost o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova  
- celková výše nákladů 252 285,- Kč  
 - výše dotace 179 564,- Kč  
- realizace projektu ukončena 05.08.2020  
Střed.kraj[1].gif  

Obnova historických cest z Královic k Dřínovu

- výsadba aleje stromů v k.ú. Královice a Dřínov u Zlonic.  více ZDE 
- realizací projektu dojde k výsadbě dřevin včetně tříleté následné péče a k výsadbě květnaté louky  
- celkové způsobilé výdaje: 355 373,- Kč  
- Dotace EU: 302 067,- Kč  
- datum zahájení realizace projektu: 30.8.2019  
- datum plánovaného ukončení projektu: 30.4.2023  
logo MŽP.pngLogo EU.jpg  
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2019

 

Královické slavnosti - Dožínky, 07.09.2019

 více ZDE
Podpořeno  z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" částkou 30 000,- Kč  
Střed.kraj[1].gif  
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2018

 

Výstavba Mateřské školky v obci Královice  

 - vybudování jednotřídní mateřské školy s potřebným vybavením          více ZDE
- začátek realizace stavby 10.07.2017  
 - Integrovaný regionální operační program  
 - max. výše podpory 12 081 686,40 Kč  
 - celkové předpokládaná náklady 13 424 096,- Kč  
- realizace ukončena  
MMR logo.png    
   

 Systém třídění odpadu v obci Královice

 
 - předmětem podpory je vybudování systému pro zkvalitnění nakládání výhradně s biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) z nezemědělské činnosti. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady. více ZDE  
 - datum zahájení realizace projektu: 1.8.2018  
 - datum ukončení projektu: 26.9.2018  
 

logo MŽP.png

 
   

Královické slavnosti - Dožínky, 01.09.2018

 více ZDE
Podpořeno  z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" částkou 30 000,- Kč  
 Střed.kraj[1].gif  

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2017

 

Královické slavnosti - Dožínky, 02.09.2017

více ZDE 
Podpořeno  z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" částkou 30 000,- Kč  
Pořádáno pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou  
 
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2016

 

Oprava obecního úřadu Královice čp.19

více ZDE 
- oprava obvodového pláště objektu obecního úřadu čp.19, která
zahrnuje otlučení část stávající fasády, její vyspravení, aplikaci izolace proto zemní vlhkosti, a nové minerální štukové omítky. Předmětem realizace také nové zastřešení venkovního schodiště. Součást výše uvedených prací je oprava vnitřních stropů.
 
- termín zahájení realizace 27.09.2016  
- termín ukončení realizace 30.11.2016  
- výše podpory 493 437,72 Kč  
- podpořeno z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje   
 
   

Královické slavnosti - Dožínky, 03.09.2016

více ZDE 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání Podpora kultury Oblast podpory projektů v oblasti kultury   
- podpořeno z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje   
- výše podpory max. 90 000,- Kč  
 
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2015

 

Projekt ozelenění veřejného prostoru v obci Královice  

- projekt z programu pro vítěze ocenění Zelená stuha 2013 více ZDE 
- ukončená realizace 27.11.2015  
   
   

Královické slavnosti - Dožínky, 05.09.2015

 
- bude podpořeno z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje    více ZDE 
- výše podpory 90 000,- Kč  
 
   

Zateplení kulturního domu čp. 27 v Královicích  

- zateplení obvodového pláště budovy čp. 27 (hospoda a sál) více ZDE
- ukončená realizace dne 25.05.2015  
   
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2014

 

Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Královice 

Dodávka zametače - snížení imisní zátěže omezením prašnosti více ZDE
 - ukončená realizace dne 16.12.2014  
    
   

Projekt obnovy významné sídelní zeleně v obci Královice   

Terénní a sadové úpravy zeleně v intravilánu obce Královice více ZDE
- ukončená realizace 19.11.2014  
    
   

Projekt založení krajinotvorné zeleně v katastru obce Královice

 - regenerace a založení nových krajinných vegetačních prvků v extravilánu obce Královice - lokality: západní cesta do Neprobylic, Biocentrum a severní okraj obce více ZDE
 - ukončená realizace 20.11.2014  
   
   

Královické slavnosti - Dožínky, konané dne 06.09.2014  

Celkové náklady: 94 785,- Kč  
Podpořeno ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci "Podpory hejtmana" částkou 90 000,- Kč  
 Královické slavnosti - Dožínky  

 

.                                      

Multifunkční centrum v obci Královice

- vybavení centra pro různé volnočasové aktivity občanů více ZDE 
- ukončení realizace 24.07.2014  
  
   

Koňská stezka Královice-Neprobylice  

- vybudování hippostezky z obce Královice do obce Neprobylice v délce cca 1005 m, včetně 2 odpočinkových míst. více ZDE
- ukončení realizace 30.06.2014  
null  
   

Revitalizace nivy Bakovského potoka

 V rámci stavby byly vytvořeny tři tůně umístěné podél Bakovského potoka směrem na Neprobylice  vice ZDE
 - ukončení realizace 06.10.2014  
 

 

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2013

 

Oprava lávky pro pěší přes Bakovský potok

dokončeno 09/2013, celkové náklady 602 000,- Kč
Akci provedla firma Buildwork s.r.o., Obříství 187, Mělník
Spolufinancováno Fondem rozvoje obcí a měst Středočeského kraje, výše dotace 500 000,- Kč
 
   

Obnova krajinných struktur v k.ú. Královice

null

Realizace 04/2012-12/2013, celkové náklady 4 511 296,- Kč,      osázení stromů podél příjezdových komunikací

Akci provedla firma Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice null
Spolufinancováno Státním fondem životního prostředí, SFŽP- výše dotace 223 698,45 Kč a Evropským fondem regionálního rozvoje, ERDF - výše dotace 3 802 873,65 Kč

foto zde               

   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2012

    

Oprava kapličky na návsi (Kaple sv. Archanděla Michaela)

dokončeno 09/2012, celkové náklady 358 853,- Kč
Opravu provedla firma Petr Štulík, Palackého 197, Slaný

Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie  Programu rozvoje venkova                             - dotace 269 139,- Kč 

                      
   
   

IX. ročník dobývání Královické tvrze, pořádaný dne 26.05.2012

celkové náklady 193 813,- Kč

Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje                               - dotace 100 000,- Kč

foto zde   
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2011

 

Výstavba 1 bytové jednotky - stavební úprava v čp.27

 

celkové náklady 808 062,- Kč, dokončení 22.12.2011

Státní fond rozvoje bydlení - dotace 549 905,- Kč
   

Klubovna pro mládež

null
celkové náklady 760 081,- Kč, dokončení 22.12.2011
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace 600 000,- Kč
   

VIII. ročník dobývání Královické tvrze, pořádaný dne 11.06.2011

celkové náklady 138 722,- Kč
Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje                               - dotace 100 000,- Kč
   
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2010

 

VII. ročník dobývání Královické tvrze

celkové náklady 56 892,- kč
Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje                               - dotace 30 000,- Kč
   
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2008

 

Oprava parkoviště OÚ

celkové náklady 228 010,- Kč
 Program obnovy venkova Středočeského kraje - dotace 134 000,- Kč
   
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2007

 

Dětské hřiště

celkové náklady 213 738,20 Kč
Program obnovy venkova Středočeského kraje - dotace 121 000,- Kč
   
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2006

 

Oprava chodníků I.etapa

celkové náklady 211 003,43 Kč
Program obnovy venkova Středočeského kraje - dotace 125 000,- Kč
   
   

 USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2005

 

 Přístavba školící a kulturní místnosti II.etapa

   
 celkové náklady 273 782,47 Kč
 Program obnovy venkova Středočeského kraje - dotace 190 000,- Kč
   

 Výstavba nájemních bytů v čp.19

 
celkové náklady 1 342 280,21 Kč
Státní fond rozvoje bydlení - dotace 1 099 999,71 Kč
   
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2004

 

1. etapa - protipovodňové opatření

 
 celkové náklady 397 311,41 Kč
Fond životního prostředí Středočeského kraje - dotace 250 000,- Kč
   

Přístavba školící a kulturní místnosti

celkové náklady 283 258,50 Kč
Program obnovy venkova Středočeského kraje - dotace 180 000,- Kč
   
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2003

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace 200 000,- Kč
+
Technické opatření ke snížení měrného instalovaného příkonu osvětlovací soustavy
Ministerstvo průmyslu a obchodu - dotace 211 000,- Kč
 
celkové náklady 679 232,50 Kč  
   

Rekonstrukce místních komunikací I.

null
celkové náklady 656 312,30 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace 200 000,- Kč
   

Rekonstrukce místních komunikací II.

null
celkové náklady 690 002,20 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace 200 000,- Kč
   
   

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2001

 

Oprava požární nádrže, rozšíření zámkové dlažby, panelové dno

null
celkové náklady 426 844,40 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace 200 000,- Kč