MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁLOVICE.jpg

 Mateřská školka

Mateřská škola Královice, příspěvková organizace

Královice 105, 274 01 Královice

ID datové schránky: 2a5cvay

tel: 311 240 334 (připravuje se)

Ředitel MŠ: Jitka Křížová, tel: 732 785 888

email: ms.kralovice@skolkyslansko.cz

web: https://mskralovice.skolkyslansko.cz/

Oznámení o uzavření MŠ Královice:

MŠ Královice bude během hlavních prázdnin uzavřena v termínu od 8.7.-23.8.2019. Rodičům je nabídnuto v tomto termínu náhradní umístění svého dítěte v MŠ Tuřany.Zápis dětí do MŠ Královice_2019

Žádost o přijetí do MŠ Královice.xlsx

Žádost o přijetí do MŠ Královice.pdf

Pro děti narozené do 31. srpna 2014 je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné. Pokud  ještě dítě do MŠ nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v MŠ v termínu zápisu. Povinné předškolní vzdělávání v MŠ je bezplatné.

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat, musí svůj záměr oznámit řediteli spádové MŠ nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat.
Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuální vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

 Kritéria pro přijímání dětí 2019 2020

 

V MŠ připravujeme:

 • keramický kroužek
 • końská školička
 • Lezení do škol (lezecká stěna)
 • včelařský kroužek
 • logopedie - prevence řečové výchovy
 • výuka anglického jazyka
 • školní i mimoškolní kulturní akce
 • zapojení do projektu "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"
 • školka v přírodě
 • enviromentální výchova
 • pohybově-taneční kroužek
 • dílničky pro šikovné ručičky
 • .......

 

 

Mateřská škola Královice Mateřská škola Královice

Mateřská škola Královice Mateřská škola Královicece

Mateřská škola Královice Mateřská škola Královice

Mateřská škola Královice Mateřská škola Královice

Mateřská škola Královice Mateřská škola Královice

Mateřská škola Královice Mateřská škola Královice

Mateřská škola Královice Mateřská škola Královice

 

 

Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob.  777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                  8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                     8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                     8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky

 

Fulltext

2. 4. Erika

Zítra: Richard

mapka.gif

Webové stránky MŠ:https://mskralovice.skolkyslansko.cz/

https://www.czechpoint.cz/web/index.php

Geoportál obce Královice

Odkazy

www.infoslany.cz

http://www.spov.org/

http://www.premyslovci.cz/web/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

FIRMY V NAŠÍ OBCI

Návštěvnost stránek

340256