MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁLOVICE.jpg

 Mateřská školka.jpg

Mateřská škola Královice, příspěvková organizace

Královice 105, 274 01 Královice

ID datové schránky: 2a5cvay

tel: 311 240 334 (připravuje se)

Ředitel MŠ: Jitka Křížová, tel: 732 785 888

email: ms.kralovice@skolkyslansko.cz

web: https://mskralovice.skolkyslansko.cz/

 

Oznámení o uzavření MŠ Královice:

MŠ Královice bude během hlavních prázdnin uzavřena v termínu od 8.7.-23.8.2019. Rodičům je nabídnuto v tomto termínu náhradní umístění svého dítěte v MŠ Tuřany.

 Zápis dětí do MŠ Královice_2019.jpg

 

 

Žádost o přijetí do MŠ Královice.xlsx

Žádost o přijetí do MŠ Královice.pdf

 

Pro děti narozené do 31. srpna 2014 je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné. Pokud  ještě dítě do MŠ nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v MŠ v termínu zápisu. Povinné předškolní vzdělávání v MŠ je bezplatné.

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat, musí svůj záměr oznámit řediteli spádové MŠ nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat.
Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuální vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

 Kritéria pro přijímání dětí 2019_2020.png

 

V MŠ připravujeme:

 • keramický kroužek
 • końská školička
 • Lezení do škol (lezecká stěna)
 • včelařský kroužek
 • logopedie - prevence řečové výchovy
 • výuka anglického jazyka
 • školní i mimoškolní kulturní akce
 • zapojení do projektu "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"
 • školka v přírodě
 • enviromentální výchova
 • pohybově-taneční kroužek
 • dílničky pro šikovné ručičky
 • .......

 

 

IMG_20180417_141504_resized_20180417_025037907.jpg IMG_20180417_142455_resized_20180417_025036858.jpg

IMG_20180417_142545_resized_20180417_025034804.jpg IMG_20180417_142633_resized_20180417_025033719.jpg

IMG_20180417_141556_resized_20180417_025035643.jpg IMG_20180417_141636_resized_20180417_025033318.jpg

IMG_20180417_141646_resized_20180417_025036502.jpg IMG_20180417_141522_resized_20180417_025036093.jpg

IMG_20180417_141200_resized_20180417_025032727.jpg IMG_20180417_141208_resized_20180417_025037173.jpg

IMG_20180417_141342.jpg IMG_20180417_141329_resized_20180417_025037612.jpg

IMG_20180417_141312_resized_20180417_025033021.jpg IMG_20180228_105702.jpg

 

 

Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob.  777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                  8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                     8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                     8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky