Rozpočet

 

Rozpočet roku 2011

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  1 489 000,-  
Nedaňové příjmy

      60 000,-

 
Kapitálové příjmy         6 000,-  
Dotace    
Financování    
Celkem  1 555 000,-  

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje    
- provoz veřejné silniční dopravy        15 000,-  
- školství        90 000,-  
- kultura      200 000,-  
- veřejné osvětlení        50 000,-  
- územní plánování        20 000,-  
- odpady      110 000,-  
- péče o vzled obce a veřejnou zeleň      400 000,-  
- zastupitelstvo obce      140 000,-  
- činnost místní správy      500 000,-  
- ostatní        30 000,-  
Rezerva    
Kapitálové výdaje    
Financování    
Celkem  1 555 000,-  

 

 

Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob.  777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                  8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                     8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                     8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky