Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Rozpočet 2007-2016 > Rok 2011

Rozpočet

 

Rozpočet roku 2011

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  1 489 000,-  
Nedaňové příjmy

      60 000,-

 
Kapitálové příjmy         6 000,-  
Dotace    
Financování    
Celkem  1 555 000,-  

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje    
- provoz veřejné silniční dopravy        15 000,-  
- školství        90 000,-  
- kultura      200 000,-  
- veřejné osvětlení        50 000,-  
- územní plánování        20 000,-  
- odpady      110 000,-  
- péče o vzled obce a veřejnou zeleň      400 000,-  
- zastupitelstvo obce      140 000,-  
- činnost místní správy      500 000,-  
- ostatní        30 000,-  
Rezerva    
Kapitálové výdaje    
Financování    
Celkem  1 555 000,-