Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > ROZPOČET

ROZPOČET


ROZPOČET

Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví povinnost územně samosprávného celku

  1. Zveřejnit návrhy střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu, a to nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku,
  2. Zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet a závěrečný účet do 30 dnů od jeho schválení až do doby schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu na následující rozpočtový rok a závěrečného účtu za následující rozpočtový rok,
  3. Zveřejnit schválená pravidla rozpočtového provizoria do 30 dnů od jejich schválení, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu,
  4. Zveřejnit schválená rozpočtová opatření do 30 dnů od jejich schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

    Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Královice

    V souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že dokumenty k finančnímu hospodaření obce Královice jsou v plném znění zveřejněny na internetových stránkách obce Královice www.obeckralovice.cz v sekci Obecní úřad – Rozpočet a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Královice v úředních hodinách.

Rozpočtové údaje obce Královice na portálu  https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00640433/

 

Kategorie: