Fulltext

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > ÚŘEDNÍ DESKA > Rozhodnutí č.65/2021 ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky silnic č. III/23916 a III/23731 v obci Královice_při výstavbě kanalizace a ČOV v obci Královice

Rozhodnutí č.65/2021 ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky silnic č. III/23916 a III/23731 v obci Královice_při výstavbě kanalizace a ČOV v obci KráloviceVyvěšeno: 22. 2. 2021
Sejmuto: 4. 9. 2021

ROZHODNUTÍ č. 65/2021

Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic podle § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti firmy ZEPRIS, s. r. o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha (dále jen „žadatel“), podané dne 2. 2. 2021 ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice č. III/23916 a III/23731 v obci Královice t a k t o :

 1. a) p o v o l u j e

 

 1. zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c), bod 3zákona

o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - silnice č. III/23916 v obci Královice od mostu přes Bakovský potok směr Zlonice z důvodu realizace výstavby kanalizace a ČOV

v obci Královice.

 1. uzavírku pozemní komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích - silnice č. III/23916 v obci Královice od mostu přes Bakovský potok směr Zlonice dle situace DIO.

Provoz na komunikaci bude přerušen.

III. zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c), bod 3 zákona

o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - silnice č. III/23731 z obce Královice směr Lotouš z důvodu realizace výstavby kanalizace a ČOV v obci Královice.

 1. uzavírku pozemní komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích – silnice č. III/23731 z obce Královice směr Lotouš dle situace DIO.

Provoz na komunikaci bude přerušen.

 1. zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c), bod 3 zákona

o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - silnice č. III/23916 z obce Královice směr Otruby z důvodu realizace výstavby kanalizace a ČOV v obci Královice. 2

 

 1. uzavírku pozemní komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích - silnice č. III/23916 z obce Královice směr Otruby dle situace DIO.

Provoz na komunikaci bude přerušen.

VII. zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c), bod 3zákona

o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - silnice č. III/23916 v obci Královice směr Dřínov severně nad křiž. III/23916 a III/23731 z důvodu realizace výstavby kanalizace

a ČOV v obci Královice.

VIII. uzavírku pozemní komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích - silnice č. III/23916 z obce Královice směr Dřínov dle situace DIO.

Provoz na komunikaci bude přerušen.

 1. b) n a ř i z u j e

 

 1. objížďku pozemní komunikace sil. č. III/23916 v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou obousměrnou objízdnou trasou vedenou z Královic z křiž. sil. III/23731 a III/23916 po sil. III/23916 ke křiž. se sil. III/23917, dále vlevo po III/23917 na křiž. se sil. III/23915, dále vlevo po sil. III/23915 do obce Dřínov a dále zpět na sil. III/23916 směr Královice, vyznačenou v přiloženém schématu, které tvoří součást rozhodnutí.
 2. objížďku pozemní komunikace sil. č. III/23731 v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě IV. výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou obousměrnou objízdnou trasou vedenou z křižovatky sil. III/23731 a III/23728 po sil. III/23728 přes Neprobylice, dále vpravo po sil. III/23730 do Pálečku, dále vpravo po sil. III/23732 přes Stradonice a Lisovice na křiž. se sil. III/23915, dále vpravo po sil. III/23915 do Dřínova a poté vpravo po sil. III/23916 směr Královice, vyznačenou v přiloženém schématu, které tvoří součást rozhodnutí.

III. objížďku pozemní komunikace sil. č. III/23916 v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě VI. výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou obousměrnou objízdnou trasou vedenou z křiž. sil. III/23916 a III/23731 v Královicích po sil. III/23916 do Dřínova, dále vpravo na sil. III/23915 po sil. III/23915 přes Drchkov na křiž. se sil. III/23917, a dále vpravo po III/23917 na křiž. se sil. III/23916, a vlevo na III/23916 směr Trpoměchy, vyznačenou v přiloženém schématu, které tvoří součást rozhodnutí.

 1. objížďku pozemní komunikace sil. č. III/23916 v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě VIII. výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou obousměrnou objízdnou trasou vedenou z Královic z křiž. sil. III/23731 a III/23916 po sil. III/23916 ke křiž. se sil. III/23917, dále vlevo po III/23917 na křiž. se sil. III/23915, dále vlevo po sil. III/23915 do obce Dřínov a dále zpět vlevo na sil. III/23916 směr Královice, vyznačenou v přiloženém schématu, které tvoří součást rozhodnutí.

 

Autobusová doprava:

 1. etapa: 1. 3. 2021 – 29. 4. 2021 (komunikace Královice – směr Zlonice)
 2. etapa: 29. 4. 2021 – 10. 6. 2021 (komunikace Královice – směr Neprobylice)
 3. etapa: 10. 6. 2021 – 12. 8. 2021 (komunikace Královice – směr Trpoměchy)
 4. etapa: 12. 8. 2021 – 3. 9. 2021 (komunikace Královice – směr Zlonice) 3

 

 1. a 4. etapa

DOTČENÉ LINKY

592 (Slaný – Zlonice – Klobuky – Panenský Týnec) dopravce ČSAD Slaný

OBJÍZDNÁ TRASA

Linka 592:

směr Panenský Týnec:

do zastávky „Dřínov, Drchkov“ po své trase – přímo III/23915 do obce Dřínov – vpravo do zastávky „Dřínov“ (týká se jen vybraných spojů – linka nezajíždí do Královic)

směr Slaný:

do zastávky „Dřínov“ po své trase – vlevo III/23915 do zastávky „Dřínov, Drchkov“

a dále po své trase (týká se jen vybraných spojů – linka nezajíždí do Královic)

ZMĚNY ZASTÁVEK

Ruší se:

„Královice“ – obousměrně pro linku 592

 1. etapa

DOTČENÉ LINKY

389 (Praha, Nádraží Veleslavín – Slaný - Louny) dopravců ČSAD Slaný a ČSAD Česká Lípa

592 (Slaný – Zlonice – Klobuky – Panenský Týnec) dopravce ČSAD Slaný

X389 (Slaný – Královice – Slaný) dopravce ČSAD Slaný (výluková linka – číslo linky bude upřesněno)

Linka 389:

směr Louny:

do zastávky „Slaný, U Sloupu“ po své trase – přímo III/23916 – vlevo nájezd na I/16 – vlevo I/16 – vlevo sjezd na I/7 směr Louny do obce Lotouš – vpravo III/23728 do zastávky „Neprobylice“ a dále po své trase

směr Praha:

do zastávky „Neprobylice“ po své trase – přímo III/23728 do obce Lotouš – vlevo I/7 – vpravo sjezd na I/16 směr Slaný – vpravo sjezd na III/23916 do zastávky „Slaný,

U Sloupu“ a dále po své trase

Linka 592:

směr Panenský Týnec:

do zastávky „Dřínov, Drchkov“ po své trase – přímo III/23915 do obce Dřínov – vpravo do zastávky „Dřínov“ (týká se jen vybraných spojů – linka nezajíždí do Královic)

směr Slaný:

do zastávky „Dřínov“ po své trase – vlevo III/23915 do zastávky „Dřínov, Drchkov“

a dále po své trase (týká se jen vybraných spojů – linka nezajíždí do Královic)

Linka X389 (výluková linka – číslo bude upřesněno dle domluvy s dopravním úřadem:

směr Slaný – Královice – Slaný (okružní linka):

nástup v zastávce „Slaný, aut. nádr.“ – vlevo Ouvalova – na kruhovém objezdu

 1. výjezdem do II/118 Šultysova – vpravo Dr. E. Beneše – vlevo Třebízského – přímo III/23916 – průjezd obcí Trpoměchy –

varianta a):

– přímo III/23916 – průjezd obcí Královice – vpravo III/23915 – průjezd obcí Drchkov – vpravo III/23917 vlevo III/23916 – 4

 

varianta b):

– přímo III/23916 – vpravo III/23917 – vlevo III/23915 – průjezd obcí Drchkov – vlevo III/23916 – průjezd obcí Královice – přímo III/23916 –

- průjezd obcí Trpoměchy – přímo III/23916 do města Slaný – přímo Třebízského – vpravo Brožovského – vlevo Wilsonova – vpravo Šultysova – na kruhovém objezdu

 1. výjezdem do Ouvalova – vpravo vjezd do „Slaný, aut. nádr.“ – výstup

ZMĚNY ZASTÁVEK

Ruší se:

„Slaný, Trpoměchy“ – obousměrně pro linku 389

„Královice“ – obousměrně pro linky 389 a 592

Zřizuje se:

„Slaný, aut. nádr.“ – obousměrně pro linku X389

„Slaný, Šultysova“ – obousměrně pro linku X389

„Slaný, Sokolovna“ – obousměrně pro linku X389

„Slaný, U Sloupu“ – obousměrně pro linku X389

„Slaný, Trpoměchy“ – obousměrně pro linku X389

„Královice“ – obousměrně pro linku X389

„Dřínov, Drchkov“ – obousměrně pro linku X389

 1. etapa

DOTČENÉ LINKY

389 (Praha, Nádraží Veleslavín – Slaný - Louny) dopravců ČSAD Slaný a ČSAD Česká Lípa

592 (Slaný – Zlonice – Klobuky – Panenský Týnec) dopravce ČSAD Slaný

X389 (Slaný – Královice – Slaný) dopravce ČSAD Slaný (výluková linka – číslo linky bude upřesněno)

Linka 389:

směr Louny:

do zastávky „Slaný, U Sloupu“ po své trase – přímo III/23916 – vlevo nájezd na I/16 – vlevo I/16 – vlevo sjezd na I/7 směr Louny do obce Lotouš – vpravo III/23728

do zastávky „Neprobylice“ a dále po své trase

směr Praha:

do zastávky „Neprobylice“ po své trase – přímo III/23728 do obce Lotouš – vlevo I/7 – vpravo sjezd na I/16 směr Slaný – vpravo sjezd na III/23916 do zastávky „Slaný,

U Sloupu“ a dále po své trase

Linka 592:

směr Panenský Týnec:

do zastávky „Dřínov, Drchkov“ po své trase – přímo III/23915 do obce Dřínov – vpravo do zastávky „Dřínov“ (týká se jen vybraných spojů – linka nezajíždí do Královic)

směr Slaný:

do zastávky „Dřínov“ po své trase – vlevo III/23915 do zastávky „Dřínov, Drchkov“

a dále po své trase (týká se jen vybraných spojů – linka nezajíždí do Královic)

Linka X389 (výluková linka – číslo bude upřesněno dle domluvy s dopravním úřadem:

směr Slaný – Královice – Slaný (okružní linka):

nástup v zastávce „Slaný, aut. nádr.“ – vlevo Ouvalova – na kruhovém objezdu 5

 

 1. výjezdem do II/118 Šultysova – vpravo Dr. E. Beneše – vlevo Třebízského – přímo III/23916 –

varianta a):

– vlevo nájezd na I/16 – vlevo I/16 – vlevo sjezd na I/7 směr Louny do obce Lotouš – vpravo III/23728 – vpravo III/23731 do obce Královice – vlevo III/23916 – vpravo III/23915 – průjezd obcí Drchkov – vpravo III/23917 – vlevo III/23916 – průjezd obcí Trpoměchy – přímo III/23916 do města Slaný –

varianta b)

– přímo III/23916 – průjezd obcí Trpoměchy – přímo III/23916 – vpravo III/23917 – vlevo III/23915 – průjezd obcí Drchkov – vlevo III/23916 – průjezd obcí Královice – vpravo III/23731 – vlevo III/23728 do obce Lotouš – vlevo I/7 – vpravo sjezd na I/16 směr Slaný – vpravo sjezd na III/23916 do města Slaný –

– přímo Třebízského – vpravo Brožovského – vlevo Wilsonova – vpravo Šultysova –

na kruhovém objezdu 2. výjezdem do Ouvalova – vpravo vjezd do „Slaný, aut. nádr.“ – výstup

ZMĚNY ZASTÁVEK

Ruší se:

„Slaný, Trpoměchy“ – obousměrně pro linku 389

„Královice“ – obousměrně pro linky 389 a 592

Zřizuje se:

„Slaný, aut. nádr.“ – obousměrně pro linku X389

„Slaný, Šultysova“ – obousměrně pro linku X389

„Slaný, Sokolovna“ – obousměrně pro linku X389

„Slaný, U Sloupu“ – obousměrně pro linku X389

„Slaný, Trpoměchy“ – obousměrně pro linku X389

„Slaný, Lotouš“ – obousměrně pro linku X389

„Královice“ – obousměrně pro linku X389

„Dřínov, Drchkov“ – obousměrně pro linku X389

Podmínky rozhodnutí:

 1. Zvláštní užívání a uzavírka se povoluje z důvodu realizace výstavby obchvatu města Slaný na silnici č. I/16:

 

- na silnici č. III/23916 v termínu od 1. 3. 2021 do 29. 4. 2021

- na silnici č. III/23731 v termínu od 29. 4. 2021 do 10. 6. 2021

- na silnici č. III/23916 v termínu od 10. 6. 2021 do 12. 8. 2021

- na silnici č. III/23916 v termínu od 12. 8. 2021 do 3. 9. 2021

 1. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude odpovídat:

 

ZEPRIS s. r. o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha, IČO: 25117947, p. Ondřej Michálek, tel. 777 817 420

 1. Podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, byla dne 17.2.2021 zdejším správním orgánem stanovena přechodná úprava provozu na komunikacích v místě uzavírky. Schéma stanovené přechodné úpravy provozu je společně s opatřením obecné povahy, jímž se přechodná úprava provozu stanovila, nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a

6

 

 

zařízení na základě stanovení přechodné úpravy provozu a zodpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.

 1. Žadatel zajistí informování občanů v lokalitě o uzavírce komunikace dle tohoto rozhodnutí.
 2. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání zvláštního užívání a uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a dosažitelnost vozidly IZS.
 3. Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
 4. Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, svůj název a sídlo, identifikační údaje akce.
 5. V průběhu první etapy stavby zajistí žadatel průjezdní jízdní pruh pro vozidla provádějící zimní údržbu v min. šířce 3,5m dle stanoviska KSÚS Stč. kraje ze dne

 

 1. 2. 2021, zn. 888/21/KSUS/KLT/KUC.

Účastníci řízení:

ADSUM, spol. s r. o., Lidická 7, 273 51 Unhošť

Odůvodnění:

Dne 2. 2. 2021 podala spol. ZEPRIS, s. r. o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha, IČO: 25117947, zastoupená firmou ADSUM, s. r. o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČO: 45144991 zdejšímu silničnímu správnímu úřadu návrh na povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice č. III/23916 a sil. č. III/23731 z důvodu realizace výstavby kanalizace a ČOV v obci Královice. Žádost obsahovala přesné určení zvláštního užívání a jeho důvod, návrh grafické přílohy uzavírky a objížďky, jméno a příjmení zodpovědného pracovníka.

Linková doprava ČSAD bude dotčena realizací výstavby kanalizace a ČOV v obci Královice. Stanovená trasa objížděk je projednána s KSÚS Stč. kraje, p. o. a KŘ Policie Stč. kraje - DI Kladno pod č. j. KRPS-22585-1/ČJ-2021-010306 ze dne 5. 2. 2021.

Žádost tedy obsahovala náležitosti stanovené § 39 a 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a byla dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí.

Věc byla v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána s vlastníkem dotčených pozemních komunikací a obcí, na jejímž území k uzavírce [viz § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích], zvláštnímu užívání pozemní komunikace a objížďce dojde.

V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Zdejší silniční správní úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že uzavírky provozu z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění shora uvedených akcí a zvláštní užívání dotčených pozemních komunikací na nezbytně nutnou dobu povolil a současně určil objízdné trasy.

Související dokumentace dopravního značení je uložena na zdejším úřadě.

Práce na komunikacích je možné zahájit pouze s účinným opatřením obecné povahy, vydaném příslušným správním orgánem, jímž byla stanovena přechodná úprava provozu v místě uzavírek a na objízdných trasách. 7

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Slaný, odboru dopravy a silničního hospodářství, u něhož se odvolání podává.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“ Tomáš Beznoska

referent odboru dopravy

a silničního hospodářství

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 22. 02. 2021 15:44