Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Od roku 2022 se změní výše poplatku za odkládání komunálního odpadu

Od roku 2022 se změní výše poplatku za odkládání komunálního odpaduOd roku 2022 se změní výše poplatku za odkládání komunálního odpadu

Od ledna 2021 platí nový zákon o odpadech, který postupně až do roku 2030 prodražuje skládkování komunálních odpadů, a to tak, aby bylo skládkování co nejméně výhodnou cestou, jak s odpadem nakládat. Jen pro představu, oproti roku 2020 se v roce 2029 zvýší cena za uložení 1 tuny směsného odpadu o 1.350 Kč. Po roce 2030 bude skládkování zakázáno úplně. Právě kvůli novému zákonu zastupitelé projednali dvě nové obecně závazné vyhlášky. Jedna se týkala stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ta druhá místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Obě vyhlášky budou účinné od 1. ledna 2022.

V roce 2020 vyprodukovali obyvatelé Královic 35,7214 tun směsného komunálního a objemného odpadu.  Při přepočtu na jednoho obyvatele města je to 141 kg odpadu, který končí na skládce!

S odpady stejně jako s čímkoliv jiným souvisejí i náklady na jejich svoz a využití či likvidaci. Obec na odpadové hospodářství doplácí z rozpočtu a tento doplatek stále roste, proto pro rok 2022 dojde k navýšení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, a to na 46 haléřů za litr (sběrné nádoby). „Jsme si vědomi toho, že zdražování není nikdy populární, nicméně je z dlouhodobého ekonomického hlediska nezbytné. Už nyní víme, že za 5 let budeme za tunu uloženého odpadu platit namísto stávajících 800 Kč dokonce 1.600 Kč a cena bude stoupat i v dalších letech.

Navíc jak v průběhu let narůstá poplatek za skládkování, tak naopak klesá limit pro tzv. „třídící slevu“, kdy obce do určitého množství mají nárok na snížení tohoto poplatku. Pro rok 2021 je tento limit 200 kg na občana, pro rok 2029 pouze 120 kg na občana. Pro obec i občany samotné je tedy řešením jednak omezit produkci odpadu, jednak i nadále odpad co nejvíce třídit.

Stále tak platí, že občané budou za odkládání komunálního odpadu platit v podle toho, jak velikou nádobu a jakou frekvenci svozu si zvolí.

Obec Královice léta nabízí občanům široké možnosti uložení tříděného odpadu, a to jak do kontejnerů na papír, plasty, sklo, kovy, tak také do nádob na odkládání olejů a tuků, bioodpad, oblečení, a pravidelně probíhají svozy objemného, nebezpečného odpadu. Na svoz a zpracování obalových odpadů navíc přispívá společnost EKO-KOM, a proto je třídění využitelných odpadů (tzn. papíru, pastu, skla, nápojových kartonů a kovů) téměř samofinancovatelné.

Sazba poplatku a výše poplatku za jednotlivé soustřeďovací prostředky pro rok 2022

Velikost prostředku v litrech

Frekvence svozu

Počet svozů

Barva známky

Objem nádoby litrů/rok

Poplatek za soustřeďovací prostředek na rok

120 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá 1ks

3120

1 435  Kč

120 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

39

 

zelená 1ks

4680

2 153  Kč

240 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá  2 ks

6240

2 870  Kč

240 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

39

zelená 2ks

9360

4 306  Kč

120 (nádoba)

jednorázový svoz

1

bílá 1 ks

120

96  Kč

240 (nádoba)

jednorázový svoz

1

bílá 2 ks

240

192  Kč

 

Splatnost poplatku:

1) nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku, má-li v nemovité věci bydliště fyzická osoba.

2) nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku, nemá-li v nemovité věci bydliště fyzická osoba.

 

odkaz na Místní vyhlášky

 Od roku 2022 se změní výše poplatku za odkládání komunálního odpadu.pdf


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů