Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

 zveřejněné podle ustanovení § 2 odst. 3, vyhláška MVČR č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

 1) Adresa pro doručování dokumentů v analogové (písemné) podobě:

Obecní úřad Královice
Královice 19, 274 01 Slaný

 2) Úřední hodiny podatelny:

Pondělí:8:00 –17:00
Středa: 8:00 – 17:00                                                                                                                        Pátek: 8:00 – 10:00
Mimo dny státních svátků

 3) Elektronická adresa podatelny:  oukralovice@volny.cz

 4) Identifikátor datové schránky:  ID schránky: x9saqeg 

 5) Přehled možných datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě přijímaných Obecním  úřadem Královice v digitální podobě:

Formáty datové zprávy, které OÚ Královice v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3,  vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

Jsou jimi formáty: pdf, jpg, gif, bmp, html, rtf, txt, doc, xls, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. 

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

 6) Přehled přijímaných přenosných technických nosičů dat:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách, na CD a na USB FLASH discích

 7)Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který by byl způsobilý přivodit škodu na informačním systému OÚ Královice na zpracovaných informacích a důsledky doručení takových dokumentů včetně analogových (písemných):

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný OÚ Královice, je-li dostupný podatelně.  Dokument v digitální podobě je dostupný podatelně, pokud je ve formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat,  na kterém OÚ Královice přijímá dokumenty v digitální podobě.

 Pokud je OÚ Královice dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí OÚ Královice o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postupy pro její odstranění. Nepodaří-li se OÚ Královice ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, OÚ Královice veřejnoprávní původce dokumentu nezpracovává, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

 Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj určit, kdo jej odeslal, Královice nezpracovává, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Stanoveno dle § 3 vyhlášky MVČR č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob.  777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                  8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                     8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                     8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky

 

Fulltext

2. 4. Erika

Zítra: Richard

mapka.gif

Webové stránky MŠ:https://mskralovice.skolkyslansko.cz/

https://www.czechpoint.cz/web/index.php

Geoportál obce Královice

Odkazy

www.infoslany.cz

http://www.spov.org/

http://www.premyslovci.cz/web/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

FIRMY V NAŠÍ OBCI

Návštěvnost stránek

340256