Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Místní vyhlášky

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 

Obecně závazné vyhlášky obce Královice

Název vyhlášky účinná od zrušena

Obecně závazná vyhláška obce Královice č. 3/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

SPP_zveřejnění_OZV 3/2023.pdf

 01.01.2024  

Obecně závazná vyhláška obce Královice č. 2/2023 o místním poplatku ze psů

SPP_zveřejnění_OZV 02/2023.pdf

01.01.2024   

Obecně závazná vyhláška obce Královice č. 1/2023 o místním poplatku z pobytu

SPP_zveřejnění_OZV 1/2023.pdf

Registrace k místnímu poplatku z pobytu_OZV_1_2023.pdf

Vyúčtování poplatku z pobytu_OZV_1_2023 _VZOR.pdf

01.01.2024  

Obecně závazná vyhláška obce Královice č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci_dle kapacity nádoby

SPP zveřejnění_OZV 3_2021.pdf

01.01.2022  31.12.2023 zrušeno OZV č. 3/2023

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

SPP zveřejnění_OZV 2_2021.pdf

01.01.2022  

Obecně závazná vyhláška obce Královice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Registrace k místnímu poplatku z pobytu_OZV 1_2021.pdf

Vyúčtování poplatku z pobytu_OZV_1_2021.pdf

SPP zveřejnění_OZV 1_2021.pdf

20.02.2021 31.12.2023 zrušeno OZV č. 1/2023

Obecně závazná vyhláška obce Královice č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Královice

01.01.2020 31.12.2021 zrušeno OZV č. 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Královice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

SPP zveřejnění_OZV 3_2019.pdf

01.01.2020  31.12.2023 zrušeno OZV č. 2/2023

Obecně závazná vyhláška obce Královice č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu

Registrace k místnímu poplatku z pobytu.pdf

Vyúčtování poplatku z pobytu.pdf

01.01.2020 19.02.2021 zrušeno OZV č. 1/2021

1/2019 Obecně závazná vyhláška obce Královice o místním poplatku z ubytovací kapacity

Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity_Královice.pdf

Přiznání k místnímu poplatku za ubytovací kapacitu za čtvrtletí_Královice.pdf

01.06.2019

01.01.2020 zrušeno OZV      č. 2/2019

1/2017 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

SPP zveřejnění_OZV 1_2017.pdf

25.06.2017  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, O nočním klidu

SPP zveřejnění_OZV 2_2016.pdf

01.01.2017  

1/2016 - Požární řád OÚ Královice

Přílohy č.1 a č.2 k požárnímu řádu obce

SPP zveřejnění_OZV 1_2016.pdf

01.04.2016  

3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Královice

01.01.2016 01.01.2020 zrušeno OZV č. 4/2019

2/2015 o poplatku za komunální odpad

OZV 2_2015 Příloha č.1_prohlášení.pdf

01.01.2016

 31.12.2021 zrušeno OZV č. 3/2021

1/2015 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Královice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

SPP zveřejnění_OZV 1_2015.pdf

23.04.2015

 

2/2014 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2015

31.12.2015

1/2014 - O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území obce Královice

SPP zveřejnění_OZV 1_2014.pdf

01.01.2015

 

2/2012 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2013

31.12.2014

1/2012 - Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV č.01/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

SPP zveřejněni_OZV 1_2012.pdf

28.02.2012  

1/2011 - O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

01.01.2012 01.01.2015 zrušeno OZV č. 1/2014

2/2010 - O místním poplatku za provoz systému shoromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

13.01.2011 01.01.2013 zrušeno OZV č. 2/2012

1/2010 - O místních poplatcích

13.01.2011

01.01.2020 

zrušeno OZV          č. 3/2019

3/2007 - O místních poplatcích

13.07.2007 13.01.2011 zrušeno OZV č. 1/2010

2/2007 - Stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů

13.07.2007

23.04.2015

zrušeno OZV č.1/2015

1/2007 - O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce Královice

13.07.2007 13.1.2011 zrušeno OZV č. 2/2010

3/2005 - O zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat na území obce

14.07.2005

13.7.2007 zrušeno OZV č.2/2007

2/2005 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

19.01.2005 13.07.2007 zrušeno OZV č. 1/2007

1/2005 - O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce Královice

19.01.2005 31.12.2015
1/2004 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 12.08.2004 28.02.2012 zrušeno OZV č. 1/2012

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací