Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Základní informace

Základní informace o obci

Obecní úřad Královice

 

 Obecní úřad

 Obecní úřad  - kontakty

 E-mail

oukralovice@volny.cz

 Telefon

 312 522 552

 IDDS

x9saqeg

 Obecní úřad - úřední hodiny

 Pondělí

8.00-12.30   13.00 - 17.00

 Středa

8.00-12.30   13.00 - 17.00

 Pátek

8.00-10.00  

 

Adresa úřadu

Obecní úřad Královice, Královice 19,

274 01 Královice

Telefonní číslo:

+420 312 522 552, 777 723 641

Fax:

není

Číslo datové schránky:

x9saqeg

E-mail:

oukralovice@volny.cz

Adresa webu:

http://www.obeckralovice.cz

Mobil pro krizové situace:

602 460 332, 724 188 892

Číslo účtu pro případné platby:

388136309/0800 Česká spořitelna, a.s.

IČ:

00640433

 

Organizační struktura obecního úřadu:

Starosta obce:

Ing. Luděk Šofr

Místostarosta obce:

Václav Rajdlík

Členové zastupitelstva obce:

Petr Valenta

Jitka Křížová

Martin Šmirous

Milan Kubišta

Pavel Kemr

Výbory zastupitelstva obce:

 Finanční výbor:  předseda: Petr Valenta

                              členové:    Milan Kubišta, Pavel Kemr                                     

Kontrolní výbor: předseda: Martin Šmirous

                             členové:   Jitka Křížová, Petr Tomek

Zaměstnanci obecního úřadu: (obecní úřad, účtárna, legalizace a vidimace. Czechpoint)

Alena Krumplová

tel: 777 723 641, 312 52 25 52

email: oukralovice@volny.cz

 Kronikář:

Jitka Křížová

 

 

Statistické údaje:

Oficiální název obce:

Královice

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Slaný

Obec s rozšířenou působností:

Slaný

Počet částí:

1

Přidružené části:

nejsou

Katastrální výměra:

364 ha

GPS: 

50°15'42.282"N, 14°3'19.674"E

Nadmořská výška:

241 m. n. m.

Počet obyvatel (k 1.1.2019)

233

Pošta:

Slaný, 274 01

Zdravotnické zařízení:

Slaný, Zlonice

Policie:

Slaný, Zlonice

Mateřská škola:

Královice, Dřínov, Slaný

Základní škola:

Zlonice, Slaný

Vodovod:

Ano

Plynofikace:

Ne

Kanalizace (ČOV):

ANO, gravitační

 

 

Agendy Obecního úřadu Královice:

Na pracovišti CzechPOINTúřadu obce Královice můžete vyřídit:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • ověřené výstupy z katastru nemovitostí
 • výpis snímku z katastrální mapy
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z bodového registru řidičů
 • výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
 • přijetí podání podle živnostenského zákona
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových 
   
 • VIDIMACE A LEGALIZACE = ověření listin a podpisů
  Nově od 1.1.2019 můžete na Obecním úřadě Královice využívat služby legalizace a vidimace - ověřování podpisů a listin. Služby provádíme vždy v úředních dnech. Ostatní dny POUZE po předchozí domluvě.
  Cena za ověření podpisu = 50 Kč, 
  Cena za každou ověřenou (i započatou) stránku formátu A4 = 30 Kč.

Dále:

 • nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • oznámení o konání veřejně přístupných akcí
 • přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 • poplatky za komunální odpadů
 • poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • poplatky za užívání veřejného prostranství
 • poplatky ze psů
 • žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Matrika pro Obec Královice se nachází na adrese:

Úřad městyse Zlonice - Matrika

nám. Pod Lipami 29,  273 71 Zlonice             

http://www.zlonice.cz
email: zlonice.podatelna@volny.cz

telefon: +420 312 591 101 

Zeměpisná a historická data

Obec Královice se nachází pod kopcem Řípec / 312 m n.m na Bakovském potoce, 4 km od Slaného. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316. Z historických památek je nutno připomenout kapli na návsi z poloviny 18. století, která byla v roce 1999 opravena. Na mostě přes Bakovský potok jsou dvě kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava z 2. třetiny 18. století. Mezi zajímavé památky patří i hrázděný špýchar usedlosti č. 7. V obci je mezi veřejností zájem bydlet vzhledem k pěknému prostředí.

Hospodářství

V obci je minimálně rozvinuto soukromé podnikání - je zde pouze jeden soukromý truhlář a zemědělec. Většina obyvatel tak musí dojíždět do větších obcí za prací. Většinou do Slaného.

Investiční výstavba


Obec zpracovává urbanistickou studii Program obnovy vesnice, která počítá s výstavbou rodinných domů. Plynofikace zatím v obci není, je však zadán generel projektu na její uskutečnění. V roce 1996 byl v obci firmou Slavos s.r.o. vybudován veřejný vodovod a v roce 1998 úplná telefonizace obce. Obec nemá kanalizaci, pouze svod dešťové vody.

Dopravní obslužnost

Autobusové a vlakové spojení do Slaného a Zlonic je na dobré úrovni. O sobotách a nedělích jezdí pouze vlak.

Občanská vybavenost


Za lékařem dojíždí občané do Slaného. V obci je obchod se smíšeným zbožím, kde je možno nakoupit věci základní potřeby.

Školství, kultura, sport


Od záři 2018 je nově v obci otevřená Mateřská škola. Děti do základní školy dojíždí do Slaného nebo do Zlonic. V obci je sportovní hřiště, provozuje se zde pouze rekreační činnost. Žádný klub zde není.

 <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false"></script>

mapa Královice