Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Čištění a revize komínů

Čištění a revize komínů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 34/2016 ze dne 22. ledna 2016
o čištění, kontrole a rezivizi  spalinové cesty

ze stažení Vyhláška 34_2016 ZDE

 Vyhláška 34 2016 lhůty

Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika bezpečnostních zásad.

Nesmírně důležité je nechat si pravidelně čistit komín a kontrolovat jeho technický stav. Nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné sezóny a po jejím skončení.

Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení čištění vydá kominík doklad.

Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu, tj. komínový plášť by měl být udržován celistvý a neprodyšný, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. I v případě komína může mít zanedbání neblahé následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit vážné poškození zdraví.

Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr – riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (např. trám). Požáry často vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé zejména u starších staveb).

Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík. V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.

Prevence je jednoduchá: pravidelné kontroly komínů, pravidelné kontroly topidel, zejména plynových zařízení, na trhu lze rovněž zakoupit CO alarmy, které dokáží upozornit na nebezpečnou hladinu tohoto jedovatého plynu v ovzduší. 

Doporučujeme občanům, aby se obraceli na pověřené a zkušené kominické firmy ve svém okolí, které jsou Členy společenstva kominíků ČR. Členové se mohou prokázat svými průkazy členů SKČM, jsou pravidelně seznamování se změnami a účastní se školení. Kontakt na členy najdete na : http://www.skcr.cz/

Revizní technici spalinových cest - členové SKČR

Seznam revizních techniků

V tomto seznamu jsou uvedeni členové SKČR - odborně způsobilé osoby, které jsou držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a profesní kvalifikace revizní technik spalinových cest a mohou provádět revize spalinových cest dle § 45 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně. 

Příjmení jméno titul

telefon

Adresa

Registrace RT

Osvědčení RT

HANUS František

Tel: 603878302

Arbesova 1633

274 01 Slaný

4.6.2015

MPO_Z1501013/36-024-H

JELÍNEK Josef

Tel: 603234319

Chadalíkova 400

274 01 Slaný

1.12.2010

048/36-024/2010


...........................................................................................................................................................................

http://kominictvi-nocarovi.cz

 ...........................................................................................................................................................................

Kominictví Stanislav Strejcovský tel.731 103 637

Nabízíme kominické práce vymetání a kontrola spalinových cest č.34/2016.

 

 Kominictví Brynda