Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu

Co budete potřebovat ke změně údajů o trvalém pobytu v obci nebo přihlášení k trvalému pobytu z jiné obce?

Potřebné dokumenty:

  • Platný občanský průkaz a rodný list, příp. oddací list.
  • Doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva ...), nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu k jeho přihlášení k trvalému pobytu (k nájemní smlouvě doložit také úředně ověření písemné potvrzení od majitele nemovitosti k povolení přihlášení k TP). Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že majitel nemovitosti či bytu potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. (Doloží list vlastnictví z Katastrálního úřadu nebo kupní či nájemní smlouvou).

Dítě do patnácti let přihlašuje zákonný zástupce - při hlášení do nového místa trvalého pobytu - tzn. z jiného města nebo obce je potřebný rodný list dítěte.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek 50,- Kč. Poplatek se netýká dětí do 15 let.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Při změně místa trvalého pobytu je oddělena vyznačená část občanského průkazu a občan má povinnost si vyřídit nový platný občanský průkaz.

Potvrzení o trvalém pobytu a poskytování údajů vedených v informačním systému

Tyto údaje se poskytují pouze k vlastní osobě žadatele (po prokázání totožnosti) na základě písemné žádosti. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem - tato povinnost odpadá,  podepíše-li občan žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Poplatek: Za potvrzení o trvalém bydlišti je stanoven poplatek 20,- Kč,  za jiné údaje poplatek 50,- Kč.