Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu

Co budete potřebovat ke změně údajů o trvalém pobytu v obci nebo přihlášení k trvalému pobytu z jiné obce?

Potřebné dokumenty:

  • Platný občanský průkaz a rodný list, příp. oddací list.
  • Doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva ...), nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu k jeho přihlášení k trvalému pobytu (k nájemní smlouvě doložit také úředně ověření písemné potvrzení od majitele nemovitosti k povolení přihlášení k TP). Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že majitel nemovitosti či bytu potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. (Doloží list vlastnictví z Katastrálního úřadu nebo kupní či nájemní smlouvou).

Dítě do patnácti let přihlašuje zákonný zástupce - při hlášení do nového místa trvalého pobytu - tzn. z jiného města nebo obce je potřebný rodný list dítěte.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek 50,- Kč. Poplatek se netýká dětí do 15 let.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Při změně místa trvalého pobytu je oddělena vyznačená část občanského průkazu a občan má povinnost si vyřídit nový platný občanský průkaz.

Potvrzení o trvalém pobytu a poskytování údajů vedených v informačním systému

Tyto údaje se poskytují pouze k vlastní osobě žadatele (po prokázání totožnosti) na základě písemné žádosti. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem - tato povinnost odpadá,  podepíše-li občan žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Poplatek: Za potvrzení o trvalém bydlišti je stanoven poplatek 20,- Kč,  za jiné údaje poplatek 50,- Kč.

Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob.  777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                  8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                     8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                     8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky

 

Fulltext

7. 4. Heřman, Hermína

Zítra: Ema

mapka.gif

Webové stránky MŠ:https://mskralovice.skolkyslansko.cz/

https://www.czechpoint.cz/web/index.php

Geoportál obce Královice

Odkazy

www.infoslany.cz

http://www.spov.org/

http://www.premyslovci.cz/web/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

FIRMY V NAŠÍ OBCI

Návštěvnost stránek

340544