Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Strategický plán

Strategický plán

znak

STRATEGICKÝ PLÁN

OBCE KRÁLOVICE

 Strategický plán obce Královice je koncepčním dokumentem, který 

  • v analytické části rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možná rizika a perspektivy rozvoje 
  • a ve strategické části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset let a stanoví problémové okruhy a projektové záměry.

 Ke  strategické  části  dokumentu  jsou  volně  připojeny  projektové  karty,  v nichž   jsou charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž  v horizontu zhruba dvou následujících volebních období obec počítá a které jsou potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi, formulovanou v tomto strategickém plánu. 

Strategický  plán  obce  Královice  vznikal  v součinnosti  zastupitelů  obce  a  zpracovatelů, Přemyslovské střední Čechy o.p.s., do jehož územní působnosti obec Královice (člen Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti) patří. Zastupitelé obce revidovali analytickou část (v některých částech bohužel  vycházejí z relativně starých dat ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, nová dosud nebyla k dispozici), charakterizovali společně se zpracovateli současný stav obce ve SWOT analýze, formulovali strategickou vizi své obce a připravili pro dokument projektové karty, vycházející ze stavu a očekávání na počátku roku 2011, kdy byl strategický plán obce dokončen.

Tento Strategický plán obce byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 02.05.2012.  

 

 STRATEGICKÝ PLÁN obce Královice - ke shlédnutí ZDE