Strategický plán

znak obvr

STRATEGICKÝ PLÁN

OBCE KRÁLOVICE

 Strategický plán obce Královice je koncepčním dokumentem, který 

  • v analytické části rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možná rizika a perspektivy rozvoje 
  • a ve strategické části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset let a stanoví problémové okruhy a projektové záměry.

 Ke  strategické  části  dokumentu  jsou  volně  připojeny  projektové  karty,  v nichž   jsou charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž  v horizontu zhruba dvou následujících volebních období obec počítá a které jsou potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi, formulovanou v tomto strategickém plánu. 

Strategický  plán  obce  Královice  vznikal  v součinnosti  zastupitelů  obce  a  zpracovatelů, Přemyslovské střední Čechy o.p.s., do jehož územní působnosti obec Královice (člen Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti) patří. Zastupitelé obce revidovali analytickou část (v některých částech bohužel  vycházejí z relativně starých dat ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, nová dosud nebyla k dispozici), charakterizovali společně se zpracovateli současný stav obce ve SWOT analýze, formulovali strategickou vizi své obce a připravili pro dokument projektové karty, vycházející ze stavu a očekávání na počátku roku 2011, kdy byl strategický plán obce dokončen.

Tento Strategický plán obce byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 02.05.2012.  

 

Strategický plán obce - celé znění ke shlédnutí ZDE

Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob.  777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                  8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                     8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                     8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky

 

Fulltext

2. 4. Erika

Zítra: Richard

mapka.gif

Webové stránky MŠ:https://mskralovice.skolkyslansko.cz/

https://www.czechpoint.cz/web/index.php

Geoportál obce Královice

Odkazy

www.infoslany.cz

http://www.spov.org/

http://www.premyslovci.cz/web/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

FIRMY V NAŠÍ OBCI

Návštěvnost stránek

340256