Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Odpady, termíny svozů

Odpady

Komunální odpad 2024   

Čtrnáctidenní svoz (26 svozů / žlutá známka):

den svozu / frekvence svozu:

1.1. - 31.12. 1x čtrnáct dní, sudá středa (sudý týden - dle kalendáře)
Svo KO 2024_žlutá.jpg

 

Kombinovaný svoz (42 svozů/ zelená známka):

den svozu / frekvence svozu:

1.10.-30.4.     -  1x týdně, každá středa
1.5.-30.9.        -  1x čtrnáct dní, sudá středa
Svo KO 2024_zelená.jpg

 

Jednorázový svoz:

den svozu / frekvence svozu:

vždy v den pravidelného vývozu

 

 

Svoz jedlých tuků v roce 2023:

svoz v úterý, 1x za dva měsíce

Svoz jedlých olejů 2024.jpg


Svozy probíhají i ve svátek.

 

 

 

 

**************************************************************************************************************

Ekonom logo

Obec je od roku 2005 zapojena do systému zpětného odběru a využití odpadů společnosti EKO-KOM a.s.Praha. Více informací o společnosti naleznete na int.stránkách www.ekokom.cz.

Občanům jsou k dispozici celkem na třech místech nádoby na sběr tříděného odpadu (vedle hospody, na konci ulice za kapličkou a v nové výstavbě) a to na plasty - žluté nádoby 8 ks, na sklo - zelená nádoba - 3 ks, na papír - modrá nádoba - 5 ks. Do žlutých nádob je možné dávat veškeré plasty, nejen PET lahve a dále nápojové kartony od mléka, džusů apod., dále je k dispozici kontejner na sběr drobných kovů a jeden kontejner na tuk z domácností, který se do kontejneru vhazuje v PET lahvích.

 

 

*********** 

Rok 2023

V roce 2023 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 9,970 t vytříděného odpadu. Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 43 689,-  Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru.  

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 2,090 tun Biogenní a 5,600 tun Fosilní, Úspora energie 189 520 MJ.

Přehled svoz odpadu tabulka §60.jpg

uveřejněno 21.02.2024

 

 

*********** 

V roce 2022 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 10,597 t vytříděného odpadu. Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 37 679,50,-  Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru.  

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 8,592 tun, Úspora energie 211 868 MJ.

    Výsledky odpadového hospodářství obce Královice za rok 2022.jpg

***********

V roce 2021 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 10,242 t vytříděného odpadu. Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 34 503,-  Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru.  

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 7,545 tun, Úspora energie 193 555 MJ.

Výsledky odpadového hospodářství obce Královice za rok 2021.jpg

***********

V roce 2020 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 10,787 t vytříděného odpadu:  0,011 t kompozitních obalů, 2,19 t papíru a lepenky, 5,647 t skla barevného, 2,839 t plastů a 0,10 t kovů. Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 32 116,50  Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru.  

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 7,907 tun, Úspora energie 196 016 MJ.

 ***********

V roce 2019 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem:  0,017 t kompozitních obalů, 0,02 t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek, 0,16 t pneumatik, 0,13 t sklo-autosklo, 3,07 t papíru a lepenky, 6,055 t skla barevného, 0,005 t rozpouštědel, 0,01 t pesticidů,   0,05 t olejů a tuků, 0,36 t barvy, lepidla, 2,993 t plastů a 0,06 t kovů. Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 34 034,50  Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru.  

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 9,357 tun, Úspora energie 248 950 MJ.

***********

V roce 2018 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem:  0,019 t kompozitních obalů, 0,05 obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek, 0,196 t pneumatik, 0,16 t izolačních materiálu, 0,75 t stavebního materiálu obsahující azbest, 2,66 t papíru a lepenky, 5,662 t skla, 0,21 t olejů a tuků a  2,591 t plastů, Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 30 196,  Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru.  

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 8,402 tun, Úspora energie 222 166 MJ.

***********

V roce 2017 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem:  0,082 t kompozitních obalů, 0,005 obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek, 0,25 t pneumatik, 2,31 t papíru a lepenky, 5,27 t skla, 0,002 t pesticidů, 0,07 t barev a  2,948 t plastů, Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 31 151,50  Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru. 

 Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 9,113 tun, Úspora energie 240 225 MJ.

***********

V roce 2016 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem:  0,06 t kompozitních obalů, 0,01 obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek, 0,52 t pneumatik, 2,51 t papíru a lepenky, 4,613 t skla, 0,015 t olejů a tuků, 0,18 t barvy, 3,17 t plastů, Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 32 425,- Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru.

 Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 9,619 tun, Úspora energie 256 194 MJ.

***********

  V roce 2015 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem:    2,860 t papíru a lepenky, 4,498 t skla, 3,464 t plastu a 0,066 t kompozitních obalů. Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 35 322,50 Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru.

 Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 16,991 tun, Úspora energie 382 774 MJ.

***********

  V roce 2014 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem:    2,680 t papíru a lepenky, 4,086 t skla, 3,567 t plastu a 0,083 t kompozitních obalů. Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 34 654,50 Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru.

 Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 16,889 tun, Úspora energie 382 309 MJ.

***********

 V roce 2013 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem:    2,950 t papíru a lepenky, 4,115 t skla a 2,786 t plastu a 0,044 t kompozitních obalů. Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 30 836,50 Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 14,501 tun, Úspora energie 332 178 MJ.

***********

 V roce 2012 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem:  2,61 t papíru a lepenky, 2,945 t skla a 2,203 t plastu a 0,017 t kompozitních obalů. Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 22 272,00 Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 8,775 tun, Úspora energie 214 147 MJ.

***********

V roce 2011 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem:  1,880 t papíru a lepenky, 2,022 t skla a 2,0008 t plastu a 0,0082 t kompozitních obalů. Za toto množství jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční odměnu ve výši 16 962,50,00 Kč. Odměna byla použita na krytí nákladů separovaného sběru.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 7,063 tun, Úspora energie 174 972 MJ.

*******************************************************************************************************

Základní informace pro správné třídění odpadu

 http://www.jaktridit.cz/cz

Základní informace pro správné třídění odpadu

 Kontejner na jedné oleje a tuky

SVOZY: po zaplnění na vyžádání

 

Bílý kontejner na drobný kovový odpad

   Bílý kontejner na drobný kovový odpad          KOV

  Co do kontejneru patří:

  • kovové obaly, například konzervy od potravin,
  • plechovky od piva nebo nealkoholických nápojů,
  • kovové obaly od kosmetiky, který doposud končil v komunálním odpadu,
  • víčka od jogurtů a podobně
  • ostatní kovové předměty z domácnosti (hrnce, nože,….)

Co do kontejneru nepatří:

  • plechovky od barev a ředidel
  • nádoby od pesticidů, insekticidů a dalších chemikálií,
  • zařízení složené z více materiálů

SVOZY: po zaplnění na vyžádání

 

 

 bioodpad

 Umístění kontejnerů na BIO odpad

Hnědý kontejner na bioodpad

 
   

Mezi bioodpad patří:

Tráva a plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávový a čajový odpad včetně filtrů, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, zemina z květin, spadané ovoce, podestýlka z chovu drobných zvířat atd.

Mezi bioodpad nepatří:
Pleny, odřezky masa, kostí, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, sáčky z vysavače a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

 SVOZY:  v období od 01.04. - 30.11.  1x 14 dní - lichý čtvrtek

BIO

 

Žlutý kontejner na plasty

 
plasty  

ANO Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Pokud v obci není samostatný sběr nápojových kartonů, tak se sbírají dohromady například s plastovými odpady. Při následném dotřídění jsou tyto materiály odděleny.

 SVOZY:  lichý pátek 1x 14 dní

 

Modrý kontejner na papír

 

ANO Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

 

SVOZY:  lichá středa 1x 14 dní

papír

 

Zelený kontejner na sklo

 
sklo  

ANO Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NE Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 

SVOZY: poslední týden v měsíci 1x měsíčně

 

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton

 

ANO Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

kartony

 

  Sběr oděvů a hraček

Do kontejneru patří:

VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL, PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD.

Do kontejneru nepatří:

MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZEMINOU A ROPNÝMI LÁTKAMI ZNEČIŠTĚNÉ ODĚVY, PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY LÁTEK

                                   

oděvy

více na http://www.textileco.as/