Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Od 1. ledna 2016 došlo ke změně příslušnosti pro vydání občanského průkazu (došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

Nejbližší obecní úřad s rozšířenou působností je Úřad města Slaného:  http://www.meuslany.cz/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/ds-1225

 Přehled nejdůležitějších informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra v části "Služby pro veřejnost" - "Osobní doklady"

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

 Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra v části "Služby pro veřejnost" - "Rady a služby" - "Občan na úřadě"

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx