Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

 

Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Od 1. ledna 2016 došlo ke změně příslušnosti pro vydání občanského průkazu (došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

Nejbližší obecní úřad s rozšířenou působností je Úřad města Slaného:  http://www.meuslany.cz/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/ds-1225

 

Přehled nejdůležitějších informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra v části "Služby pro veřejnost" - "Osobní doklady"

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

 

Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra v části "Služby pro veřejnost" - "Rady a služby" - "Občan na úřadě"

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

 

Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob.  777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                  8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                     8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                     8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky