Fulltext

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 18 34 51

Čarodějnice v Královicích 30.04.2022

Čarodejnice 2022.jpg


Publikováno 14. 4. 2022 12:25
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zápis do MŠ Královice

Zápis do MŠ Královice 2022_2023.jpg

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Královice 2022-2023.jpg

Žádost o přijetí do MŠ Královice 2022_2023.pdf


Publikováno 14. 4. 2022 12:21
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dubnová výzva 2022 - 10 000 kroků

10 000 kroků – dejte šanci chůzi!

 

V dubnu 2022 proběhne další kolo Výzvy 10 000 kroků. Jejím cílem je motivovat lidi k pravidelné aktivitě vykonávané pouze po svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu jednoho měsíce.

Výzva 10 000 kroků pracuje s magickou hranicí deseti tisíc kroků, což odpovídá zhruba vzdálenosti 7,5 kilometrů. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější. Důležitější než objem je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí. I proto výzva sleduje čtyři rozměry: Překonej sám sebe.  Poznej své okolí,  Pomáhej druhým, a Vyzvi kamarády.

Nápad vznikl v roce 2021 během lockdownu, kdy jsme všichni byli vystaveni náročným zkouškám. Lidé se zdravým životním stylem a pravidelným pohybem měli v této situaci větší šanci zůstat zdraví a obstát.

Pokud člověk nechce soutěžit, může nahrávat své výsledky bez důkazů. Soutěživí jedinci si své aktivity monitorují na jakémkoliv zařízení k tomu určeném a následně je nahrávají do speciální webové aplikace. Body, které účastníci získají za každý nachozený kilometr, se přepočítávají koeficienty, a tak starší lidé a lidé s vyšším BMI dostanou za jeden kilometr více bodů, než ti mladší a štíhlejší. Snahou je umožnit všem umístění na prvních místech „výkonnostního“ žebříčku s ohledem na individuální možnosti. Na účastníky s nejvyšším počtem nasbíraných bodů čekají zajímavé ceny a to jak na celorepublikové úrovni, tak i v rámci vyhodnocování jednotlivých zapojených měst, městysů či obcí.

Touto naší výzvou chceme rovněž podpořit politiku směřující ke snižování počtu aut ve městech. Součástí takové politiky je vytváření ideálních podmínek pro pěší a cyklisty a motivování svých spoluobčanů k tomu, aby více jezdili na kole nebo chodili pěšky, případně používali MHD.

Pořadatelem výzvy je spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s., který se zabývá tématem rozvoje udržitelné městské a regionální mobility a zvyšováním kvality veřejných prostranství. Významným spolupořadatelem akce jsou zapojená města a kraje, která pořádají lokální vyhlášení a komunikují se svými účastníky.

Více informací o výzvě, jejích ambasadorech i zajímavostech o chůzi najdete na www.desettisickroku.cz.

 

Registrace do dubnové výzvy začíná 1.3.2022 a je možná i po 1.4.2022.

Výsledky je možné nahrávat jen tři dny zpětně.

 

 


Publikováno 28. 3. 2022 17:07
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Vyhlášení období déletrvajícího sucha 24. března 2022

Vyhlášení období déletrvajícího sucha 24. března 2022

V souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami a navýšením počtu požárů v přírodním prostředí na území Středočeského kraje a s přihlédnutím k další předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a na doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bylo vyhlášeno dne 24. března 2022 na celém území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha.

Období déletrvajícího sucha je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízením Středočeského kraje č. 3/2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zejména zakázáno:

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  • používání zábavní pyrotechniky,
  • vypouštění „lampionů štěstí“,
  • jízda parní lokomotivy,
  • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
  • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
  • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!

 Aktuální informace naleznete na webových stránkách Středočeského kraje https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/

stopohen.jpg

 

 


Publikováno 25. 3. 2022 12:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Ukliďme Česko 2.4.2022

Obec Královice se připojila k celorepublikové iniciativě Ukliďme Česko. Zapojte se i vy! Zavolejte nám. Zapojit se můžete do skupiny, anebo uklízet samostatně.
Úklid proběhne v sobotu 2.4.2022 od 9,00-12,00 hodin. Sraz je v 9,00 hodin u kapličky. Pytle a rukavice zajištěny. 
Ukliďme Česko 2022.jpg
Úklid_detail_2.jpg

Publikováno 22. 3. 2022 16:00
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Den otevřených dveří_Základní škola Zlonice_2022

Den otevřených dveří 24.3.2022_ZŠ Zlonice.jpg

Den otevřených dveří 24.3.2022_ZŠ Zlonice.pdf


Publikováno 9. 3. 2022 17:14
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Energokrize - pomoc od ÚP ČR

UP-letak-Energokrize-A4-kancl-tisk(44A2Eo).jpg

UP-letak-Energokrize-A4-kancl-tisk(44A2Eo).pdf

Leták_praktické otázky(oL1T2I).pdf


Publikováno 8. 3. 2022 8:25
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Přesun BUS linky 592 na novou zastávku

Od 1. 2. 2022 se přesouvá linka 592 do nové zastávky "Královice, dvůr" (před jezdeckým areálem Královický dvůr).

BUS zastávka 592.png


Publikováno 26. 1. 2022 17:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zrušení Reprezentačního plesu obce Královice 2022

Vážení spoluobčané,
s lítostí musíme oznámit, že se na základě nepříznivé epidemiologické situaci a epidemiologických nařízení rušíme tradiční Reprezentační ples obce Královice, který se měl konat v sobotu 29. ledna 2022.

Pokud to situace dovolí, uspořádáme ples v jarních měsících.

Děkujeme za pochopení

obecní úřad Královice


Publikováno 11. 1. 2022 13:56
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Poplatky OÚ Královice na rok 2022

POPLATKY OÚ KRÁLOVICE NA ROK 2022

Poplatky je možné hradit hotově na Obecním úřadě v Královicích, Královice čp.19

pondělí a středa od 08.00 hod. – 17.00 hod.

pátek od 08.00 hod – 10.00 hod.

tel: 312 522 552, 777 723 641

email: oukralovice@volny.cz

 

nebo zaslat na účet číslo: 388136309/0800 

Variabilní Symbol:       1345 - poplatek za odkládání komunálního odpadu

                                      1341 - poplatek ze psů

do poznámky uveďte: Příjmení + číslo popisné 

 

Na prosbu svozové společnosti prosíme o úhradu pokud možno do konce ledna 2022. 

S příchodem nového zákona o odpadech a zavedení tzv. třídící slevy potřebují totiž co nejdříve vědět počet svážených nádob pro výpočet hmotnosti.

 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

- dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2021

Poplatníkem poplatku  je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba

Výše poplatku za jednotlivé soustřeďovací prostředky:

Velikost prostředku v litrech

Frekvence svozu

Počet svozů

Barva známky

Objem nádoby litrů/rok

Poplatek za prostředek za rok

120 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá 1ks

3120

1 435  Kč

120 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

39

 

zelená 1ks

4680

2 153  Kč

240 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá  2 ks

6240

2 870  Kč

240 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

39

zelená 2 ks

9360

4 306  Kč

120 (nádoba)

jednorázový svoz

1

bílá 1 ks

120

96  Kč

240 (nádoba)

jednorázový svoz

1

bílá 2 ks

240

192  Kč

 

Splatnost poplatku

Roční poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2022, má-li v nemovité věci bydliště fyzická osoba, do 31.8.2022, nemá-li v nemovité věci bydliště fyzická osoba.

Po zaplacení poplatku obdrží poplatník známku k vývozu komunálního odpadu.

 

 Poplatek ze psů

- dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019

- platí ze psů starších 3 měsíců

- Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Roční poplatek v Kč

Za prvního psa

100,-

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

150,-

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

50,-

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let              

75,-

 

Splatnost poplatku   Roční poplatek je splatný nejpozději do 31.března 2022.       


Publikováno 6. 1. 2022 12:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1 3 18 34 51