Fulltext

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 16 31 46

Svoz komunálního odpadu dne 13.01.2021

Z důvodu námrazy vozovky nebyl z nemovitostí z nové výstavby odvezen komunální odpad ve středu dne 13.01.2021.

Svoz bude proveden v náhradním termínu a to 20.01.2021, kdy budou brát i pytle, které budou vedle popelnic.

Děkujeme

OÚ Královice

 


Publikováno 14. 1. 2021 11:49
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Poplatky na rok 2021

POPLATKY OÚ KRÁLOVICE NA ROK 2021

Poplatky je možné hradit hotově na Obecním úřadě v Královicích, Královice čp.19

pondělí a středa od 08.00 hod. – 17.00 hod.

pátek od 08.00 hod – 10.00 hod.

tel: 312 522 552, 777 723 641

email: oukralovice@volny.cz

 

nebo zaslat na účet číslo: 388136309/0800 

Variabilní Symbol: 1337 - poplatek za komunální odpad

                               : 1341 - poplatek ze psů

do poznámky uveďte: Příjmení + číslo popisné 

 

Poplatek za komunální odpad

- dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2015

Plátcem poplatku  je vlastník nemovitosti na území obce Královice, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky¹)

 

Sazba poplatku…

Velikost nádoby

Frekvence svozu

Počet svozů

Roční poplatek v Kč

110 nebo 120 litrů

Čtrnáctidenní svoz               

26 x

1 146,-

Kombinovaný svoz

44 x

1 939,-

240 litrů

Čtrnáctidenní svoz

26 x

2 292,-

Kombinovaný svoz

44 x

3 878,-

110 nebo 120 litrů

Jednorázový svoz (doplňkový)                                           

1 x

75,-

240 litrů

Jednorázový svoz (doplňkový)

    

1 x

150,-

 

Splatnost poplatku

Roční poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2021. Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je plátce poplatku povinen jej uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, Po zaplacení poplatku obdrží poplatník popř. plátce známku k vývozu komunálního odpadu.

 

 Poplatek ze psů

- dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019

- platí ze psů starších 3 měsíců

- Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Roční poplatek v Kč

Za prvního psa

100,-

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

150,-

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

50,-

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let              

75,-

 

Splatnost poplatku   Roční poplatek je splatný nejpozději do 31.března 2021.

        


Publikováno 11. 1. 2021 14:50
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Použité vánoční stromky

UPOZORNĚNÍ

Prosíme, aby jste použité vánoční stromky NEDÁVALI do kontejnerů na BIO odpad (tam nepatří), ale odkládejte je prosím na louce pod mlýnem, kde budou následně seštěpkovány.

 

Děkujeme OÚ Královice


Publikováno 4. 1. 2021 13:44
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

AVE kladno s.r.o. svoz směsného komunálního na přelomu roku

Rok 2020 končil 53. týdnem,  tudíž máme dva liché týdny za sebou. Aby byl zajištěn pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, tak těm, kteří mají svoz v sudém týdnu bude proveden svoz v 1. a v 2. týden. tj. dne 6.1.2021 a 13.01.2021, dále opět pravidelně po 14 dnech.

Děkujeme


Publikováno 4. 1. 2021 9:40
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021

V měsíci lednu 2021 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací
poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu
pro Středočeský kraj.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně se
nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového
přiznání k dani z nemovitých věcí).
Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených
telefonních číslech, které Vám posíláme v příloze, budou poplatníkům k dispozici pracovníci
majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí
poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně).
Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s
poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva
finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou,
elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.
Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí přikládáme v příloze a
současně žádáme o její zveřejnění tak, aby byla k dispozici co nejširšímu okruhu Vašich občanů.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Bilec
ředitel odboru
Příloha:
Leták se seznamem telefonických kontaktů k dani z nemovitých věcí

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021.jpg


Publikováno 30. 12. 2020 10:49
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Cena vodného od 1.1.2021

S platností od 1. 1. 2021 vstupují v platnost nové ceny vodného a stočného (cena stočného platí pouze pro občany Města Slaný). Tyto ceny byly schváleny jak valnou hromadou spol. Slavos Slaný, s.r.o., tak radou Města Slaný.


Cena vodného od 1.1.2021.jpg


Publikováno 22. 12. 2020 9:37
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zrušení akcí v prosinci 2020

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci se ruší všechny akce do 31.12.2020 a to: Vánoční posezení 27.12.2020 a Ohňostroj s novoročním přípitkem 31.12.2020.
Děkujeme.
Snad bude příští rok přívětivější.


Publikováno 8. 12. 2020 13:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace o průběhu odečtu vodoměrů v roce 2021

Dobrý den,

v obci Královice budou probíhat tak jako každoročně v měsíci září 2021 odečty vodoměrů.

Bude chodit náš odečítač a zapisovat stavy. Pokud někoho nezastihne doma, hodí do kaslíku letáček s telefonickými a emailovými kontakty, na které prosíme stav vodoměru nahlásit samoodečtem.

Prosíme o předání této informace všem Vašim spoluobčanům.

 

Děkuji za spolupráci, s přáním pěkného dne

 

 

Jana Králová

Slavos Slaný s.r.o.

Politických vězňů 1523

274 01 Slaný

T: 312 521 565

E: jana.kralova@slavosslany.cz

E: info@slavosslany.cz


Publikováno 2. 12. 2020 10:31
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Mikulášská nadílka 5.12.2020 - ZRUŠENO

Mikulášská nadílka je k vzhledem k velmi nízkému zájmu a přetrvávající pandemii nemoci covid-19 zrušena. 

Školkové děti dostanou balíček ve školce, ostatní si je prosím vyzvedněte na OÚ od 07.12.2020.

Děkujeme

Mikulášská 05.12.2020_ZRUŠENO.jpg


Publikováno 2. 12. 2020 9:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Mikulášská nadílka 5.12.2020

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI 5.12.2020 pro děti z obce Královice. Zájemci, kteří mají zájem, aby jejich děti navštívil Mikuláš, prosím hlaste se závazně v kanceláři OÚ, na email oukralovice@volny.cz nebo pište SMS na tel: 777723641 nejpozději do 3.12.2020.
Určeno pro děti do 13 let věku, které jsou hlášeny k trvalému pobytu v obci.
Děkujeme
Mikulášská 5.12.2020.png

Publikováno 11. 11. 2020 8:14
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1 3 16 31 46