Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 19 36 54

Poplatky OÚ Královice na rok 2023

POPLATKY OÚ KRÁLOVICE NA ROK 2023

Poplatky je možné hradit hotově na Obecním úřadě v Královicích, Královice čp.19

pondělí a středa od 08.00 hod. – 17.00 hod.

pátek od 08.00 hod – 10.00 hod.

tel: 312 522 552, 777 723 641

email: oukralovice@volny.cz

 

nebo zaslat na účet číslo: 388136309/0800 

Variabilní Symbol:       1345 - poplatek za odkládání komunálního odpadu

                                      1341 - poplatek ze psů

do poznámky uveďte: Příjmení + číslo popisné 

 

Na prosbu svozové společnosti prosíme o úhradu pokud možno do konce ledna 2023. 

(z důvodu zavedení tzv. třídící slevy -  potřebují co nejdříve vědět počet svážených nádob pro výpočet hmotnosti)

 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

- dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2021

Poplatníkem poplatku  je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba

Výše poplatku za jednotlivé soustřeďovací prostředky:

Velikost prostředku v litrech

Frekvence svozu

Počet svozů

Barva známky

Objem nádoby litrů/rok

Poplatek za prostředek za rok

120 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá 1ks

3120

1 435  Kč

120 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

39

 

zelená 1ks

4680

2 153  Kč

240 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá  2 ks

6240

2 870  Kč

240 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

39

zelená 2 ks

9360

4 306  Kč

120 (nádoba)

jednorázový svoz

1

bílá 1 ks

120

96  Kč

240 (nádoba)

jednorázový svoz

1

bílá 2 ks

240

192  Kč

 

Splatnost poplatku

Roční poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2023, má-li v nemovité věci bydliště fyzická osoba, do 31.8.2023, nemá-li v nemovité věci bydliště fyzická osoba.

Po zaplacení poplatku obdrží poplatník známku k vývozu komunálního odpadu.

 

 Poplatek ze psů

- dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019

- platí ze psů starších 3 měsíců

- Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Roční poplatek v Kč

Za prvního psa

100,-

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

150,-

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

50,-

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let              

75,-

 

Splatnost poplatku   Roční poplatek je splatný nejpozději do 31.března 2023.       


Publikováno 6. 1. 2023 14:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Použité vánoční stromky

Použité vánoční stromky

UPOZORNĚNÍ

Prosíme občany, aby použité vánoční stromky NEDÁVALI do kontejnerů na BIO odpad (tam nepatří), ale odkládejte je prosím na louce pod mlýnem (vedle bio kontejnerů), kde budou následně seštěpkovány.

 

Děkujeme OÚ Královice


Publikováno 5. 1. 2023 9:33
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

XVI. Reprezentační ples obce Královice 28.01.2023

Datum konání: 28. 1. 2023

PLES plakát_Vstupenky 28.1.2023 (1).jpg


Publikováno 4. 1. 2023 16:46
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Tříkrálová sbírka 6.1.2023

Datum konání: 6. 1. 2023

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky.

plakát tři králové.jpg


Publikováno 4. 1. 2023 12:18
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Upozornění - vypouštění nevhodných látek do kanalizace

UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM - PRODUCENTŮM ODPADNÍCH VOD

 

Vážení odběratelé,

Následující seznam se týká nevhodných a nebezpečných látek a předmětů, které se nesmí vypouštět, nebo vhazovat do kanalizace.

 

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

     Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č.1 zákona č.254/2001Sb o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení do skupiny zvlášť nebezpečné látky podléhá příloze č.1 Nařízení vlády č. 229/2007Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod.

 

Vniknutí těchto látek do kanalizace musí být zabráněno:

 

 • minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, ropa
 • ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky
 • koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné)
 • jedy a žíraviny
 • koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové apod.)
 • koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva
 • kaly z filtrů úpraven pitné vody
 • přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy
 • organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
 • organofosforové sloučeniny
 • organocínové sloučeniny
 • látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem
 • rtuť a její sloučeniny
 • kadmium a jeho sloučeniny
 • syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod
 • kyanidy
 • látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě
 • látky intenzivně barevné
 • látky s nadměrným zápachem či dusivé
 • pevné předměty (vlhčené ubrousky, dětské pleny, dámské hygienické potřeby, zejména hadry, vatové výrobky, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.)
 • látky obsahující abrazivní materiály (brusiva, písek, apod.)

Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do veřejné kanalizace pouze jejich zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách a podobně.

 

 

Do kanalizace a vodoteče, která je s veřejnou splaškovou kanalizací vázána a rovněž kdekoli v k.ú. Královice je zakázáno vypouštění (jímek, septiků, žump) kalovými čerpadly.

 

Na kanalizaci nesmí být napojeny přepady ze žump, septiků, domovních ČOV a jiných podobných objektů.

 

 

 

Děkujeme za dodržování.

Obecní úřad Královice


Publikováno 22. 12. 2022 12:11
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Vývoz popelnic

Z důvodu nepříznivého počasí neproběhl svoz komunálního odpadu dne 21.12.2022.

Prosíme občany, ať nechají popelnice vyndané. Svozová firma provede v nejbližších dnech náhradní svoz.

Děkujeme.


Publikováno 22. 12. 2022 8:44
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Ptačí chřipka

letakA4_mim_opatřeni.jpg


Publikováno 16. 12. 2022 11:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Plánované akce v obci Královice na rok 2023

Plánované akce 2023 Královice.jpg


Publikováno 23. 11. 2022 15:34
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Mikulášská nadílka 3.12.2022

Datum konání: 3. 12. 2022

Mikulášská nadílka pro děti z obce Královice proběhne dne 03.12.2022 od 14 hod.

14:00-16:00 - vánoční dílničky v královické hospůdce

16:00 - mikulášská nadílka před kapličkou 

Pro děti do 13 let s trvalým pobytem v obci je nadílka zajištěna.

Kdo bude chtít, může si přinést svůj vlastní popsaný dárek.

Plakát Mikuláš 03.12.2022.jpg


Publikováno 23. 11. 2022 15:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Rozsvícení vánočního stromu 27.11.2022

Datum konání: 27. 11. 2022

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ STROMU PROBĚHNE V NEDĚLI 27.11.2022 OD 17 HODIN U KAPLIČKY.

Omlouváme se za uvedení chybného data.

Děkujeme

Rozsvícení vánočního stromu. 27.11.2022pdf.jpg


Publikováno 23. 11. 2022 15:21
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1 3 19 36 54