Poplatky na rok 2014Datum konání:
23.1.2014

Od 27.01.2013 je možno platit poplatky na rok 2014.

  • za sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálních odpadů:

- 500,- Kč/osobu
- 500,- nemovitost bez trvalého pobytu

  • ze psů : 1.pes/50,-Kč

2.pes/75,-Kč
3.pes a další/100,-Kč

Splatnost poplatků je do 28.02.2014

Platby na Obecním úřadě v Královicích :
pondělí a středa od 08.15 hod. – 17.00 hod.
pátek od 08.15 hod – 10.00 hod.

Možnost platby na účet číslo: 388136309/0800
VS: 1340
do pozmánky uveďte: Příjmení + číslo popisné


Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob.  777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                  8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                     8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                     8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky