Fulltext

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Keramické tvoření 14.5.2019

V úterý 14.5.2019 bude keramické tvoření v královické klubovně od 17,00 hod.

Zájemci se prosím hlaste na obecním úřadě, tel: 777 723 641 nebo na emailu: oukralovice@volny.cz

 

Děkuji

Alena Krumplová


Publikováno 10. 5. 2019 12:25
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 24.-25.5. 2019

Oznámení o době a místě konání voleb do EP 2019.jpg


Publikováno 7. 5. 2019 17:17
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 23.05.2019

Odstávka ČEZ 23.5.2019.jpg


Publikováno 3. 5. 2019 11:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Očkování psů 07.05.2019 od 17,00 hod

Očkování psů 7.5.2019.jpg


Publikováno 26. 4. 2019 11:25
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Schema probíhajících a plánovaných uzavírek 1/16 Slaný-Velvary

Schema probíhajících a plánovaných uzavárek 1_16 Slaný_Velvary.jpg


Publikováno 25. 4. 2019 13:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kontejner na velkoobjemový odpad 10. až 13.5.2019

Velkoobjemový odpad 10 až 13.5.2019.jpg


Publikováno 24. 4. 2019 14:59
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a zpětný odběr elektrozařízení 11.05.2019

Svoz-nebezpecneho-odpadu-2019.jpg


Publikováno 24. 4. 2019 14:58
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pálení čarodějnic 30.04.2019

Pálení čarodejnic 30.4.2019.jpg


Publikováno 24. 4. 2019 13:34
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Aktuální informace k pálení

HZS Středočeského kraje

Aktuální informace k pálení: Český hydrometeorologický ústav vydal novou výstrahu na nebezpečí vzniku požáru platnou od 24. dubna do 27. dubna. To znamená, že pokud ČHMÚ nevydá novou výstrahu přestane se 27. dubna uplatňovat nařízení kraje a pálení bude povolené. Čarodějnice budou! Nezapomeňte poté své pálení řádně nahlásit na webu: https://paleni.izscr.cz


Publikováno 24. 4. 2019 11:57
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů!

VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů!

Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro Českou republiku vyjma Moravskoslezského kraje výstrahu číslo PVI_2019/44 na zvýšené nebezpečí vzniku požárů. 

20. dubna 2019, Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na zvýšené nebezpečí požáru. V souvislosti s touto výstrahou je ve Středočeském kraji přijatá řada opatření a vydán ZÁKAZ PÁLENÍ!

Snímek1.JPG

 

V souladu s  Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 (soubor v pdf)  ze dne 26. ledna 2017 je proto v následujících místech:

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!              


Publikováno 24. 4. 2019 8:54
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář