Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Dotace - projekty > Královice, chodníky podél silnic III. třídy

Královice, chodníky podél silnic III. třídy

- Předmětem projektu je rekonstrukce a výstavba nových chodníků v obci Královice podél silnic III/23721 a III/23916, včetně rekonstrukce autobusových zastávek v centru obce v místě křížení uvedených silnic a dále zřízení nových přechodů pro pěší. V rámci přechodu pro pěší v místě autobusových zastávek je rovněž řešeno osvětlení.
Navržený chodník prochází centrem obce, kde je největší koncentrace objektů občanské vybavenosti, a tedy i největší koncentrace pohybu pěších. Nachází se zde obecní úřad, místní hospůdka se společenským sálem a obchod se smíšeným zbožím.
V současné době žije v obci Královice 250 obyvatel, z nichž 21,6 % jsou děti do 15 let a 16,8 % obyvatelé starší 65 let

- Cílem akce je zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se v blízkosti dopravně zatížených komunikací III. třídy. Řešený projekt zajistí bezbariérovou pěší trasu v celém průtahu obcí Královice podél komunikací III.třídy. Zároveň umožní zpřístupnění celé pěší trasy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Kromě nové bezbariérové pěší trasy bude řešena také bezbariérová úprava autobusových zastávek. Díky zřízení přechodů pro chodce a míst pro přecházení bude rovněž umožněno bezpečné přecházení. 

  • Délka budované (rekonstruované) komunikace pro pěší v m: 806,22
  • Šířka budované (rekonstruované) komunikace pro pěší v m: min 1,00 max: 3,00
  • Plocha komunikace pro pěší v m2: 1871

 

  • celkové předpokládaná náklady stavby 7 247 967,81 Kč
  • financování akce / poskytnutí dotace v max. výši 5 017 246,- Kč

Poskytovatel dotace:

  • Státní fond dopravní infrastruktury
  • opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
  • ISPROFOND 5217510502

 

 

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Státního fondu dopravní infrastruktury.

logo-barva.jpg

 

 

Zhotovitel stavby:

KOSTKA stav s.r.o.

Ve Štědrém 198, 273 621 Družec

IČ:05344433

 

Situace stavby:

Situace stavby 1.díl.jpgSituace stavby 1.díl.jpg

 

Situace stavby 2.díl.jpg

 

Situace stavby 3.díl.jpg