Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Dotace - projekty > Obnova místní komunikace U Rybníka - Královice

Obnova místní komunikace U Rybníka - Královice

 Základní údaje o stavbě
a) Předmětem návrhu stavby je rekonstrukce místní obslužné komunikace v obci Královice v lokalitě U Rybníka.
Součástí navrhovaného řešení je rekonstrukce stávajících a doplnění nových konstrukcí a povrchů vozovek včetně vjezdů na sousední nemovitosti, dále pak úprava stávajícího odvodnění pro nově navržené komunikace a zpevněné plochy.
b) Realizace stavby se předpokládá v roce 2023.
c) Návrh stavby je v souladu s územním plánem obce Královice, jedná se o plochy komunikací.
d) Řešený úsek začíná v severní části dané lokality napojením na silnici III/23916 Slaný-Zlonice v prostoru vlevo před autobusovou zastávkou, a vzhledem k charakteru obslužné komunikace jakožto okružní, končí v tomtéž místě.
e) Stávající stav řešené komunikace je z celkového hlediska nevyhovující pro současné nároky životního prostředí.
f) Dosavadní využití území bude touto stavbou zachováno a dojde k prodloužení jeho udržitelnosti.

 

délka budované místní komunikace: 0,21 km

  • celkové předpokládaná náklady stavby 3 947 988,91 Kč
  • financování akce / poskytnutí dotace v max. výši 1 593 410,- Kč

Poskytovatel dotace:

  • Ministerstvo pro místní rozvoj, 
  • program: 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+
  • identifikační číslo: 117D8210A8266

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Státního fondu dopravní infrastruktury.

stažený soubor (1).png

 

Situace stavby:

Situace stavby