Rozpočet

Rozpočet roku 2007

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 1,249.000  
Nedaňové příjmy    108.000  
Kapitálové příjmy    
Přijaté transfery
   283.958  
Financování 1,713.042  
Celkem 3,354.000  

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje    
- školství       50.000  
- kultura     240.000  
- odpady     100.000  
- státní správa a samospráva     495.000  
- ostatní     421.958  
Rezerva    
Kapitálové výdaje     334.000  
Financování 1,713.042  
Celkem 3,354.000

Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob.  777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                  8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                     8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                     8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky