Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > ÚŘEDNÍ DESKA > Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020Vyvěšeno: 18. 9. 2020
Sejmuto:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona:


 1. s účinností ode dne 21. 9. 2020 do odvolání nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

 2. Tento zákaz se nevztahuje na:
  a) děti do dvou let věku,
  b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  d) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 18. 09. 2020 14:01